Menu

04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đăng nhập

  04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  của lamkylaw - 554 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • lamkylaw - 18/02/2020
   04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

   Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể hiểu là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác. Tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào cũng được phép chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng QSDĐ.

   04 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

   Quy định tại điều 191 Luật đất đai 2013 thì 04 trường hợp dưới đây không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

   1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

   2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

   4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

    

    

    admin, ThanhLongLS cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
   • 3013

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT