Menu

3 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đăng nhập

  3 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính

  của lamkylaw - 406 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • lamkylaw - 10/12/2018
   3 lĩnh vực được đơn giản hóa thủ tục hành chính

   Dự thảo Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Dự thảo Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nôi vụ.

   Trong lĩnh vực công chức, viên chức:

   - Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

   Tại mục 7, tên mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi mẫu số 2c, Sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo quyết định 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân.

   - Thủ tục thi nâng ngạch công chức

   Tại mục 7, tên mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi Mẫu số 2c, Sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo quyết định 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân.

   - thủ tục xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

   Tại mục 7, tên mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi Mẫu số 2c, Sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo quyết định 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân.

   -Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

   Tại mục 7, tên mẫu đơn, tờ khai: Sửa đổi Mẫu số 2, Sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo Thông tư 12/2012/TT-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, theo hướng bổ sung, thay thế bằng số định danh cá nhân.

   Trong lĩnh vực quỹ, hội

   - Thủ tục thành lập Hội cấp tỉnh

   Tại mục 9, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, Đơn của công dân VN đăng ký tham gia hội cấp tỉnh: Sửa đổi mẫu 1, phụ lục 1 quy định tại thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn tổ chức hoạt động quản lý, theo hướng bổ sung thay thế bằng số định danh cá nhân.

   - Thủ tục thành lập Hội cấp huyện

   Tại mục 9, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, Đơn của công dân VN đăng ký tham gia hội cấp tỉnh: Sửa đổi mẫu 1, phụ lục 1 quy định tại thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn tổ chức hoạt động quản lý, theo hướng bổ sung thay thế bằng số định danh cá nhân.

   Xem chi tiết dự thảo để biết thêm thông tin về lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo phương án đơn giản hóa:

    

  • 579

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT