Menu

3 nguyên tắc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại Nghị định 19/2018/NĐ-CP

Đăng nhập

  3 nguyên tắc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại Nghị định 19/2018/NĐ-CP

  của trang_u - 5764 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • trang_u - 07/02/2018
   3 nguyên tắc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại Nghị định 19/2018/NĐ-CP

   >>> Tập hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự mới nhất

   Nghị định 19/2018/NĐ-CP tiếp tục hướng dẫn Bộ luật hình sự 2015 về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy, trong đó, nêu rõ 3 nguyên tắc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy:

   1. Việc tính tổng khối luợng hoặc thể tích tích chất ma túy phải đam bảo khách quan, khoa học và được thực hiện theo phưong pháp, trình tự quy định của Nghị định này.

   2. Khối lượng hoặc thê tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha tron được tính theo thuốc phiện chứa 10% morphone làm căn cứ quy đổi.

   3. Tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định tại Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

   Nghị định 19 còn kèm theo Phụ lục về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể.

   Xem chi tiết tại Nghị định 19/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/02/2018 (file đính kèm).

   nguyenhoang.hoang20@gmail.com, ksokieuphong cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  • 34489

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT