Menu

4 điểm cần chú ý về quản lý biên chế công chức

Đăng nhập

  4 điểm cần chú ý về quản lý biên chế công chức

  của TuyenMyn - 503 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenMyn - 11/12/2018
   4 điểm cần chú ý về quản lý biên chế công chức

   Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức và Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Dự thảo Nghị đinh về quản lý biên chế công chức

   Những điểm mới của dự thảo so với quy định hiện hành những điểm như sau:

   - Không quy định biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, gộp Điều 1, điều 2 thành 1 điều; đồng thời rà soát bãi bỏ các quy định liên quan đến biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại các điều có liên quan

   - Quy định về trình tự quyết định biên chế công chức hàng năm; hồ sơ trình và thời hạn gửi biên chế công chức hàng năm; điều chỉnh biên chế công chức

   - Bổ sung quy định về thời hạn bộ nội vụ trình thủ tướng chính phú phê duyệt tổng biên chế công chức hàng năm: Chậm nhất 20/7 hàng năm Bộ nội vụ trình Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước của năm tiếp theo liền kề

   - Bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu Bọ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên ché công chức tại Nghị định này thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của đảng và của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quền giao hoặc thực hiện không đúng đối tượng, không đúng quy định về quản lý, sử dụng số biên chế công chức.

   ...

   Dự thảo nghị định gồm IV chương và 16 điều, giảm 4 điều so với quy định hiện hiện hành

   Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

    

  • 716

  1 phản hồi

  • zich-nt - 11/12/2018
   Re:4 điểm cần chú ý về quản lý biên chế công chức

   Nếu để vượt quá biên chế theo quy định thì Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, thành phố tự bỏ tiền bồi hoàn số tiền thất thoát????lúc đó đòi nợ ah?

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT