Menu

Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

Đăng nhập

  Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

  của buiquangbinh071214 - 470 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • buiquangbinh071214 - 29/12/2019
   Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?
   Tôi là bác sĩ bác sĩ đang xếp lương hệ số 4.32, bậc 7, sắp tới tôi được chuyên lên chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính. Cho hỏi với chức danh này tôi sẽ được xếp lương thế nào? Xin cảm ơn!
    
   Tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định chức danh y sĩ, bác sĩ như sau:
    
   - Bác sĩ:
    
   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ (mã số 16.118).
    
   + Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
    
   - Bác sĩ chính:
    
   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) mã số V.08.01.02 đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính (mã số 16.117).
    
   + Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.
    
   - Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
    
   Tại Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch viên chức như sau:
    
   Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.
    
   Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang hưởng hệ số lương 4.32, bậc 7. Như vậy, căn cứ quy định trên và áp dụng Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì hệ số lương của bạn sau khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ bác sĩ hạng III lên bác sĩ chính hạng II là bậc 1, hệ số lương 4.40. Bản chất khi nâng lên hạng mới thì mức lương không thay đổi, nhưng do ngạch mới không có hệ số lương tương ứng nên mới phải xếp vào hệ số lương cao hơn liên kề.
   • 698

   2 phản hồi

   • HNP1997 - 30/12/2019
    Re:Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

    Cảm ơn ad..bài viết rất hay. Cơ mà nếu mình là bác sĩ hạng hai và được xét lên bác sĩ hạng một thì bậc lương mình được xếp như thế nào vậy ad?

   • thuylinh2311 - 31/12/2019
    Re:Bác sĩ nâng ngạch lên bác sĩ chính xếp lương thế nào?

    Nguyên tắc xếp lương bạn căn cứ theo Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành. Bác sĩ hạng II lên hạng I là thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nên nếu bạn chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì sẽ xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới theo bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT