Menu

Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

Đăng nhập

  Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

  của HuyenVuLS - 1147 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • HuyenVuLS - 15/01/2020
   Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

   >> Cán bộ, công chức có cùng mức độ phức tạp công việc thì lương bằng nhau

   Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 27 ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

   Theo đó, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới (Xem chi tiết tại đây) thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

   Đồng thời, Nghị quyết yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, cụ thể, bãi bỏ một số loại phụ cấp sau:

   - Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

   - Bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

   - Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

   - Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

   Tuy nhiên, cũng sẽ thực hiện gộp 1 số loại phụ cấp hiện hành như:

   - Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

   - Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

   - Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

    

    admin cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
   • 3434

   3 phản hồi

   • zichzach79 - 15/01/2020
    Re:Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

    Nghị quyết ban hành thực hiện chốt trong năm nay, 2020 liệu có kịp không?toang rồi ông dáo ơi====> tạch nhé

   • Haitran1995 - 17/01/2020
    Re:Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

    Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức là chưa cao, do đó việc bãi bỏ 4 loại phụ cấp trên có thể sẽ khiến cho 1 bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cảm thấy thiệt thòi. Tuy nhiên, việc bãi bỏ các laọi phụ cấp này đều được tính tóan cụ thể và tính gộp vào các phụ cấp khác. Ví dụ, tuy bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ nhưng do đã đưa vào trong mức lương cơ bản hoặc bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm nhưng đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề.

    Tức là những phụ cấp này không phải bị bãi bỏ hoàn toàn mà là do được đưa vào các phụ cấp khác phù hợp hơn.

     

   • luatthanhluat - 29/02/2020
    Re:Bãi bỏ 4 loại phụ cấp với cán bộ, công chức, VC khi tính lương theo vị trí việc làm

    Mức sống ngày càng tăng mà phụ cấp bị cắt hết thế này thì không biết cán bộ công chức lấy tiền đâu mà lo cho cuộc sống. Trường hợp này mà không có khoản khác bù vào thì đúng là ép người khác làm điều bậy bạ, tham nhũng, hối lộ,…

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT