Menu

Bình luận 04 án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay

Đăng nhập

  Bình luận 04 án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay

  của TuyenBig - 3963 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 06/05/2019
   Bình luận 04 án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay

   Bình luận 04 án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay

   Tổng hợp 26 án lệ đã công bố

   NGUYỄN THANH MẬN (Phó Giám đốc Học viện Tòa án) - Việc nghiên cứu thực tiễn xây dựng và áp dụng án lệ hình sự ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay, không thể tách rời thực tiễn xây dựng và áp dụng án lệ nói chung. Qua nghiên cứu quá trình xây dựng và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay, có thể thấy được những thành tựu và hạn chế của hoạt động xây dựng và áp dụng án lệ nói chung, án lệ hình sự nói riêng.

   Trong 3 năm (2015-2018), có 04 ALHS được ban hành, việc phân tích những án ALHS trên là rất cần thiết để có thể thấy rõ được những thành tựu và hạn chế trong việc xây dựng và áp dụng án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, có những nhận định đúng đắn, khoa học, nhằm đề xuất những giải pháp hợp lý cho việc xây dựng và áp dụng án lệ trong thời gian tới.

   Bài viết làm rõ sự cần thiết, nội dung, tình huống của 04 ALHS đã được công bố. Việc bình luận, phân tích những tình tiết, sự kiện pháp lý của vụ án hình sự được đề cập trong 04 ALHS sẽ làm cơ sở cho việc áp dụng các vụ án hình sự tương tự về sau nhằm bảo đảm hiệu quả áp dụng ALHS trong thực tiễn xét xử.

   Nguồn: Trang thông tin điện tử Học viện Tòa án 

   Mời bạn tải file đính kèm theo file dưới đây:

   • 20827

   2 phản hồi

   • dptnhan1997@gmail.com - 09/05/2019
    Án lệ đưa vào thực tiễn rất tốt
    Án lệ đưa vào thực tiễn sẽ là nguồn quan trọng trog việc xử lý, là nguồn cơ sở có tính pháp lý để xử lý nhah gọn đúng pháp luật. Hạn chế việc kéo dài thời gian điều tra và các quy trình tố tụng
   • baoloc.ulaw - 22/08/2019
    Re:Bình luận 04 án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay

    Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích, ở một đất nước mà luật thành văn chiếm ưu thế rõ rệt như Việt Nam, thì việt phát triển án lệ cũng sẽ gặp phải những khó khăn. Tuy nhiên, theo xu hướng của thế giới hiện nay, thì hệ thống pháp luật nên sử dụng cả 2 nguồn là án lệ và luật thành văn, để bù đắp, bổ sung những ưu điểm, khuyết điểm cho nhau.

    Hi vọng là sẽ có nhiều án lệ được công bố hơn, góp phần xây dựng pháp luật việt nam càng ngày càng chặt chẽ, toàn diện

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT