Menu

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với VC dạy tại các trường CĐ sư phạm công lập

Đăng nhập

  Các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với VC dạy tại các trường CĐ sư phạm công lập

  của MinhPig - 180 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MinhPig - 12/10/2020
   Các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với VC dạy tại các trường CĐ sư phạm công lập

   Ngày 1/10/2020 Bộ GDĐT ban hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

   Thông tư quy định các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cụ thể như sau:

   - Viên chức được cơ sở giáo dục tuyển dụng theo quy định của pháp luật, đã thực hiện quy định về chế độ tập sự đối với viên chức và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đánh giá đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

   - Viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV hoặc tương đương, nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm quy định tại Thông tư này, cụ thể như sau:

   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I), mã số V.07.08.20 đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01 hoặc tương đương.

   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21 đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 hoặc tương đương.

   + Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III), mã số V.07.08.22 đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 hoặc tương đương.

   - Viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn.

   Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/11/2020.

   Xem chi tiết thông tư tại file đính kèm:

   • 369

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT