Menu

Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

Đăng nhập

  Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

  của lamkylaw - 3604 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • lamkylaw - 14/08/2019
   Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

   Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

   Dưới  đây là hướng dẫn cách tính thu tiền sử dụng đất với các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân.

   CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI

   TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   -  Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở

   = 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-)  tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp) tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở

   = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

   - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

    

   - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất:

   = tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    

   - Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất

   = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

    

   - Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì:

    = 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở

   Căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

    

   Căn cứ: Nghị định 45/2014/NĐ-CP

    enychi, admin, TRUTH, và 1 người nữa cảm ơn lamkylawvì bài viết hữu ích
   • 8341

   5 phản hồi

   • ChanhLe96 - 31/08/2019
    Re:Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

    Em có nội dung thắc mắc như sau ạ: Gia đình em có một mảnh đất rừng tự nhiên, trước kia được nhà nước giao cho ba mẹ em. Nay gia đình em có nhu cầu khai thác mảnh đất này từ đất rừng sang đất trồng cây keo. Vậy, trong trường hợp này thì mức thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất như trên là bao nhiêu ạ?

   • quyhoachgiaodatbd - 24/09/2019
    Re:Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

    Đất rừng tự nhiên chuyển sang đất rừng trồng sản xuất thì phải có Quy hoạch được duyệt thì mới được chuyển mục đích

    ThanhLongLS cảm ơn quyhoachgiaodatbd vì bài viết hữu ích
   • duongpham5991 - 04/12/2019
    Re:Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

    Mình xin bổ sung thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất:

    UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

    Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định;

    UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức.

   • thanghi.info - 12/03/2020
    Re:Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

    Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013 thì chỉ những trường hợp sau mới phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất:

    - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

    - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

    - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

    - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

    - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

    - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

    - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   • nhatgiabao - 12/03/2020
    Re:Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân

    Cảm ơn bài chia sẻ của bạn.

    Bài viết rất hữu ích.Đây là một vấn đề mà những cá nhân, hộ gia đình có dự định chuyển mục đích sử dụng đất rất quan tâm đến

    Mình xin đc bổ sung một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013

    - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

    - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

    - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

    - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

    - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

    - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

    - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     

    Bảo Bảo

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT