Menu

Cán bộ, công chức cần biết thông tin này trước 01/02/2020

Đăng nhập

  Cán bộ, công chức cần biết thông tin này trước 01/02/2020

  của TuyenBig - 1935 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 28/11/2019
   Cán bộ, công chức cần biết thông tin này trước 01/02/2020

   Cán bộ, công chức cần biết thông tin này trước 01/02/2020

   Ngày 27/11/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 15/2019/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

   Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau đây sẽ bị bãi bỏ toàn bộ:

   1. Thông tư liên tịch 125/TT-LB của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sang Bảo hiểm xã L hội Việt Nam;

   2. Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước;

   3. Thông tư liên tịch 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước.

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

   Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

    nguyenduchanh.tt, tranha17129@gmail.com cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
   • 6085

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT