Menu

Cập nhật: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Đăng nhập

  Cập nhật: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

  của lamkylaw - 1553 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • lamkylaw - 07/03/2020
   Cập nhật: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

   Cập nhật: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

   Ngày 5/3/2020 Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

   Theo đó,

   Thành viên dòng họ là cá nhân trong dòng họ được xác định theo tập quán phổ biến, được thừa nhận nơi dòng họ tồn tại. Các bên tranh chấp có trách nhiệm cung cấp họ, tên, địa chỉ của thành viên dòng họ.

   Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

   Dòng họ không phải là nguyên đơn. Tập thể (ví dụ: chi họ, nhánh họ, hội đồng gia tộc...) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ.

   Nghị quyết được thông qua ngày 21/2/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020.

   Xem chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm:

    

    admin, ThanhLongLS cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
   • 4677

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT