Menu

Chấm dứt hợp đồng lao động!

Đăng nhập

  Chấm dứt hợp đồng lao động!

  của lethigam_ms - 6397 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • lethigam_ms - 03/04/2008
   Chấm dứt hợp đồng lao động!
   Bạn trai tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty TNHH và nay bạn ấy muốn gửi đơn xin nghỉ việc. Bạn ấy cần thông báo trước bao nhiêu ngày để được hưởng tiền trợ cấp thôi việc và số ngày thông báo này là ngày làm việc hay tính luôn ngày Chủ nhật?
   • 7015

   1 phản hồi

   • ls_tranconglytao - 03/04/2008
    Thời hạn báo trước trước khi chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

    Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước là 45 ngày. Số ngày báo trước là ngày làm việc. Do đó, bạn của bà phải thông báo cho công ty tổng cộng là 52 ngày (45 ngày làm việc và bảy ngày Chủ nhật) để được công ty xem xét, giải quyết trợ cấp thôi việc. (Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động; điểm b khoản 1 Phần III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT