Menu

Chính phủ thống nhất một số nội dung cơ bản của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đăng nhập

  Chính phủ thống nhất một số nội dung cơ bản của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

  của NguyenThanhNgan123 - 164 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • NguyenThanhNgan123 - 07/09/2020
   Chính phủ thống nhất một số nội dung cơ bản của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

   Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 123/NĐ-CP năm 2020 về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020.

   Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh

    

   Theo đó, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất:

   (1) Quy định đầy đủ hơn về tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình tuyển chọn vào Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết vấn đề này;

   (2) Quy định về việc hình thành tổ chức cụ thể của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải thể hiện rõ tính tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở, không hành chính hóa; tổ chức và hoạt động phải bảo đảm tính linh hoạt, hợp lý, phù hợp với đặc điểm dân cư, với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự của từng vùng miền, từng khu vực, tránh tình trạng dập khuôn, “cào bằng”; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và đóng góp của Nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; quản lý của chính quyền địa phương, cơ sở; sự chỉ huy thống nhất, thông suốt về chuyên môn, hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn;

   (3) Quy định đầy đủ cơ chế phối hợp của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các lực lượng công an và các tổ chức tự quản tại địa phương, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

   • 261

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT