Menu

Chồng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu giờ mua bảo hiểm y tế có được không?

Đăng nhập

  Chồng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu giờ mua bảo hiểm y tế có được không?

  của HNP1997 - 230 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • HNP1997 - 30/12/2019
   Chồng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu giờ mua bảo hiểm y tế có được không?
   Chào anh chị, chồng tôi vừa bị tai nạn gãy chân, đang nhập viện cấp cứu anh chị cho tôi hỏi nếu mai tôi đi mua bảo hiểm y tế cho chồng thì chồng tôi có được hưởng bảo hiểm không anh chị?
    
   Khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, quy định:
    
   “3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:
    
   a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;
    
   b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;
    
   c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;
    
   d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”.
    
   Do chồng của bạn chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bây giờ mới mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì phải sau 30 ngày thẻ bảo hiểm y tế trên mới có hiệu lực.
    
   • 339

   1 phản hồi

   • Re:Chồng bị tai nạn giao thông đang cấp cứu giờ mua bảo hiểm y tế có được không?

    Thông tin thêm đén bạn1

    Danh mục thuốc bảo hiểm y tế quy định các hoạt chất được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, các bệnh viện thì căn cứ vào các hoạt chất để đấu thầu các loại thuốc sử dụng cho người bệnh của Luật Đấu thầu.

    Do đó việc cung ứng thuốc phụ thuộc vào sự lựa chọn mua sắm thuốc của bệnh viện, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí thuốc của người bệnh theo mức sử dụng và mức giá cơ sở y tế mua vào nên không có quy định chi trả phần chênh lệch giữa giá thuốc tự mua và giá bảo hiểm y tế.

    Trong trường hợp thuốc có hoạt chất ngoài danh mục quỹ bảo hiểm y tế bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm xã hội không có căn cứ thanh toán chi phí của những thuốc này.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT