Menu

Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

Đăng nhập

  Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

  của phungpham1973 - 6167 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 31/07/2019
   Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

   Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    sunshine19, ThanhLongLS cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
   • 13189

   6 phản hồi

   • minhpham1995 - 31/07/2019
    Re: Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    Theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTquy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thì những chứng chỉ tin học được cấp theo Thông tư này sẽ có giá trị hiệu lực. Cụ thể:

    "Điều 16. Chứng chỉ ứng dụng CNTT

    1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT .

    2. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầu của các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT . 

    Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp

    1. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

    2. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản."

    Công văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 hướng dẫn về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

    "Theo Điều 23 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định như sau:

    1. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

    2. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản."

    Có nghĩa là các chứng chỉ tin học A, B, C được đào tạo, cấp triển khai trước ngày 10 tháng 8 năm 2016 thì vẫn được tiếp tục thực hiện, tiếp tục cấp. Đối với những chứng chỉ đã cấp rồi thì có giá trị sử dụng tương đương như chứng chỉ theo quy định mới (nếu vẫn còn thời hạn).

    ThanhLongLS cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
   • thongtho - 15/09/2019
    Re:Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    Theo Công văn 3755/BGDDT-GDTX quy định việc chuyển đổi chứng chỉ tiếng anh cấp trước Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, cụ thể như sau:

    Trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định trong các Thông tư liên tịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên căn cứ quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có quy định tại khoản 1, 2 Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp như sau:

    1. Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc.

    2. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

    Như vậy, theo quy định trên thì chứng chỉ tiếng anh B được cấp trước đây có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ tiếng anh hiện tại.

   • linhtrang123456 - 28/09/2019
    Re:Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

     

    thongtho viết:

     

    Như vậy, theo quy định trên thì chứng chỉ tiếng anh B được cấp trước đây có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ tiếng anh hiện tại.

     

     

    Bạn ấy đang hỏi về chứng chỉ tin học mà bạn, có phải chứng chỉ ngoại ngữ đâu bạn. Đối với những chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản bạn nhé. Bạn có thể tham khảo nội dung tại  Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTCông văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 hướng dẫn về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
     

    ThanhLongLS cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
   • HNP1997 - 29/09/2019
    Re:Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    Cảm ơn ban. Thông tin bạn chia sẻ thật sự rất hữu ích. Đối với cán bộ công chức viên chức và những cá nhân dự định thi tuyển viên chức như mình. Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ từ bạn

   • thuylinh2311 - 30/09/2019
    Re:Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    Nếu như vậy thì chứng chỉ tin học văn phòng loại B vẫn có thể sử dụng để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên khi mình đối chiếu theo quy định chuyển tiếp tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT đúng không các bạn? Hay mình buộc phải chuyển sang sử dụng chứng chỉ được cấp mới?  

   • sunshine19 - 07/11/2019
    Re: Chứng chỉ B tin học trước đây bây giờ tương đương với chứng chỉ nào?

    Theo quy định tại  Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có quy định những chứng chỉ tin học A, B, C được đào tạo, cấp triển khai trước ngày 10 tháng 8 năm 2016 thì vẫn được tiếp tục thực hiện, tiếp tục cấp. Đối với những chứng chỉ đã cấp rồi thì có giá trị sử dụng tương đương như chứng chỉ theo quy định mới . Có nghĩa là chứng chỉ B tin học có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản nhé

     

    ThanhLongLS cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT