Menu

Có cần ký lại các hợp đồng lao động khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Đăng nhập

  Có cần ký lại các hợp đồng lao động khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

  của bcqbao - 1396 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • bcqbao - 13/04/2020
   Có cần ký lại các hợp đồng lao động khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

   Xin chào luật sư,

   Công ty tôi được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty CP. Vậy đối với các hợp đồng lao động hiện có thì tôi có cần làm thủ tục ký lại hay không? Việc ký lại hay không có được quy định trong văn bản pháp luật nào không ạ?

   Cảm ơn luật sư!

    ThanhLongLS cảm ơn bcqbao vì bài viết hữu ích
   • 2144

   2 phản hồi

   • LuatsuPhamThanhHuu - 13/04/2020
    Re: Có cần ký lại các hợp đồng lao động khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

    Chào bạn,

    Nếu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì không nhất thiết phải làm lại hợp đồng lao động nhé bạn. Nhưng nếu làm lại thì cũng không sai. Pháp luật không có quy định bắt buộc trong trường hợp này.

    Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

    Email: LuatSuPhamThanhHuu@gmail.com

    ThanhLongLS cảm ơn LuatsuPhamThanhHuu vì bài viết hữu ích
   • luatducan - 30/06/2020
    Re:Có cần ký lại các hợp đồng lao động khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

    Chào bạn.

    Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời như sau

    Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện tương đối phổ biến hiện nay. Việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ như thế nào? Trong trường hợp của bạn, luật sư tư vấn về việc ký kết hợp đồng lao động khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 2 thành viên sang công ty cổ phần.

    Khoản 4 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

    “4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi”.

    Điều 35 Bộ luật lao động 2012 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động: 

    “1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

    2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

    3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết”.

    Về vấn đề của bạn, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014 khi công ty bạn chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty cổ phần thì công ty chuyển đổi hiện nay là công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà công ty được chuỷen đổi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã ký với bạn cho tới khi hai bên ( công ty và người lao động ) có thoả thuận sửa đổi, bổ sung; hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động đó hết hạn.

    Trường hợp hai bên có thoả thuận sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động.

    Trường hợp hai bên có thoả thuận chấm dứt hợp đồng lạo động hoặc hợp đồng lao động cũ hết hạn thì tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới.

    Lưu ý, căn cứ quy định tại Điều 35 Bộ Luật lao động năm 2012, khi người sử dụng lao động có đề xuất thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

    Như vậy, khi công ty bạn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào thoả thuận của cả hai bên hoặc khi hợp đồng lao động cũ đã hết hạn sẽ tiến hành giao kết lại hợp đồng lao động mới. Trường hợp không có thoả thuận, công ty chuyển đổi hiện nay (công ty cổ phần) và bạn có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nội dung hợp đồng đã ký trước đây.

    ThanhLongLS cảm ơn luatducan vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT