Menu

Có được dời vị trí đất ở để phù hợp với vị trí xây dựng nhà không?

Đăng nhập

  Có được dời vị trí đất ở để phù hợp với vị trí xây dựng nhà không?

  của HongKy1081 - 653 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • HongKy1081 - 20/12/2019
   Có được dời vị trí đất ở để phù hợp với vị trí xây dựng nhà không?

   Thưa luật sư.

   Tôi có mảnh đất cây lâu năm diện tích 500m2 tại xã Tân Thạnh huyện Thới Lai, tôi đã chuyển đổi mục đích 200m2 sang đất ở và được cấp lại thành 2 sổ đỏ gồm 200m2 đất ở nông thôn và sổ 300m2 đất trồng cây lâu năm.

   Hiện nay tôi muốn xây nhà nhưng một phần vị trí xây dựng lại không nằm trong vị trí của 200m2 đất ở nông thôn đó, vậy tôi có thể thay đổi được vị trí đất đã chuyển đổi mục đích hay không?, trong trường hợp không thể dời được thì tôi có thể chuyển mục đích thêm được hay không vì theo quy định hiện tại diện tích đất cây lâu năm phải đủ 300m2 trở lên mới được cấp sổ đở mới vì vậy nếu tôi chuyển mục đích thêm thì phần diện tích đất cây lâu năm còn lại không đủ 300m2.

    ThanhLongLS cảm ơn HongKy1081 vì bài viết hữu ích
   • 1035

   3 phản hồi

   • toanvv - 21/12/2019
    Re: Có dời được vị trí đất ở cho phú hợp với vị trí xây dựng không

    Việc thay đổi định vị đất thổ cư thì hiện nay chưa có quy định pháp luật nào về vấn đề này. Để có thể đảm bảo quyền lợi của mình bạn có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất phần đất trồng cây lâu năm bạn muốn sử dụng thêm với mục đích xây dựng nhà ở, việc này có thể được thực hiện, trừ khi thửa đất của bạn thuộc trường hợp không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Pháp luật đất đai không bắt buộc bạn phải chuyển đổi toàn bộ diện tích thửa đất hiện có sang đất thổ cư. Cụ thể, căn cứ vào Điều 52 và Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

    “Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

    1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

    2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

    Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

    1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

    d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

    2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”
    Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, được quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

    “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

    2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
    3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

    Theo đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư là dưa trên nhu cầu của gia đình bạn. Do đó, gia đình bạn có thể làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích mà gia đình có nhu cầu xây dựng, nhưng việc đủ điều kiện chuyển đổi cần sự đồng ý bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân. Trừ một số trường hợp đất nằm trong quy hoạch thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

    Bạn muốn tìm hiểu thông tin về việc sử dụng thửa đất của mình thì cần liên hệ tới UBND cấp xã và phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện để được giải đáp. Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được công khai tại cổng thông tin điện tử của địa phương hoặc tại trụ sở của cơ quan, bạn có thể căn cứ vào các tài liệu này để xác định khả năng sử dụng đất của mình.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

    ThanhLongLS, HongKy1081 cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
   • HongKy1081 - 21/12/2019
    Re:Có dời được vị trí đất ở cho phú hợp với vị trí xây dựng không

    Cảm ơn luật sư đã chia sẻ.

    Tôi vẫn muốn hỏi lại là sổ đỏ đất 300m2 cây lâu năm còn lại sau này tôi có thể chuyển đổi thêm một phần thành đất ở được không. Vì khi đó diện tích đất cây lâu năm không còn đủ 300m2 tối thiểu để được tách thửa.

    Theo quy định ở địa phương tôi đang áp dụng thì khi chuyển đổi mục đích sẽ được cấp một sổ đỏ mới tương ứng với phần diện tích chuyển đổi, khi đó sổ đỏ đất cây lâu năm cũ sẽ cấp lại và diện tích bị giảm tương ứng. Và đất cây lâu năm tối thiểu phải 300m2 mới được tách thửa.

    Cảm ơn luật sư.

    ThanhLongLS cảm ơn HongKy1081 vì bài viết hữu ích
   • toanvv - 31/12/2019
    Re:Có dời được vị trí đất ở cho phú hợp với vị trí xây dựng không

    Trường hợp của bạn thì cần liên hệ tới UBND cấp xã và phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện để được hướng dẫn. Bạn có thể căn cứ vào các tài liệu này để xác định khả năng sử dụng đất của mình theo Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đai thì đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi vị trí đất ở sang đất nông nghiệp.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

    HongKy1081 cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT