Menu

Có được quản lý di sản theo di chúc của anh hay không?

Đăng nhập

  Có được quản lý di sản theo di chúc của anh hay không?

  của Mai_Y_Nguyen - 4831 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • Mai_Y_Nguyen - 03/04/2008
   Có được quản lý di sản theo di chúc của anh hay không?
   Anh tôi mất có để lại di chúc phân chia số tài sản riêng của anh ấy trong khối tài sản chung vợ chồng. Theo đó, tôi được chỉ định là người đứng ra quản lý và phân chia di sản nhưng chị dâu tôi đã ngăn cản tôi thực hiện việc này. Tôi phải làm sao?
   • 5592

   1 phản hồi

   • LS_NgDinhHung - 05/04/2008
    Người lập di chúc có quyền chỉ định người quản lý di sản.

    Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

    Người chị dâu của bà không có quyền ngăn cản bà đứng ra quản lý di sản theo nội dung đã được nêu trong di chúc hợp pháp (<st1:place >K2</st1:place> Đ31 LHN&GĐ)

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT