Menu

Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

Đăng nhập

  Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

  của phungpham1973 - 472 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 15/03/2019
   Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

   Hiện tại khu vực chợ đã được công bố quy hoạch nhưng đang trong thời gian thực hiện. Nhưng người dân vẫn tiếp tục xây dựng và sửa chữa nhà ở trong khu vực này thì có được không?

   • 644

   2 phản hồi

   • minhpham1995 - 15/03/2019
    Re: Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

    Đối với nội dung này khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 có quy định:

    "2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

    Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

    Theo thông tin anh/chị cung cấp, hiện tại mới chỉ có “quy hoạch sử dụng đất” mà chưa có “kế hoạch sử dụng đất” nên người dân có đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện vẫn có quyền xây dựng nhà ở trên đât của mình anh/chị nhé.

   • linhtrang123456 - 03/01/2020
    Re:Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

    Việc đất có quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì việc xây nhà là vẫn được phép bạn nhé. Không có cấm xây dựng, sửa chữa nhà trong trường hợp này. Mình thông tin thêm với bạn là hiện tại áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018:

    7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

    Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT