Menu

Có thể gửi hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện

Đăng nhập

  Có thể gửi hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện

  của ThK_Law - 299 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ThK_Law - 16/03/2020
   Có thể gửi hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện

   Đây là một trong những nội dung mới được quy định tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư của Bộ Tư pháp.

   Hiện chưa rõ hiệu lực của Thông tư này; khi có hiệu lực Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 17/2011/TT-BTPThông tư số 02/2015/TT-BTP.

   Điều 4 dự thảo Thông tư quy định:

   “1. Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên hoặc Đoàn luật sư nơi đã đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đó.”

   Như vậy, so với quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BTP, dự thảo Thông tư mới đã bổ sung hình thức gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, cụ thể là qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp và địa điểm nhận hồ sơ là nơi đã đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đó.

   Bên cạnh đó, Điều 4 dự thảo Thông tư còn bổ sung thêm những quy định thêm những trường hợp nào Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư  được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Đối với thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật luật sư 2006, bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

   b) Phiếu lý lịch tư pháp;

   c) Giấy chứng nhận sức khỏe;

   d) Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

   đ) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

   *Xem toàn văn dự thảo văn bản tại đây:

    ThanhLongLS cảm ơn ThK_Law vì bài viết hữu ích
   • 442

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT