Menu

Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

Đăng nhập

  Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

  của thuict - 33812 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • thuict - 24/06/2015
   Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

   >>> Kế toán cần làm gì với công ty mới thành lập?

   Chào luật sư. Cho e hỏi, công ty e mới thành lập thì cần kê khai những thủ tục gì đối với cơ quan thuế. E muốn dung hóa đơn đặt in ngay có được không.

   • 120686

   13 phản hồi

   • lamsonlawyer - 15/07/2015
    Re: công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào bạn!

    Liên quan đến vấn đề này, LS xin trả lời như sau:

    I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

    Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

                Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

    Các doanh nghiệp nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

    Bậc thuế môn bài

    Vốn đăng ký

    Mức thuế môn bài cả năm

    Bậc 1

    Trên 10 tỷ

    3.000.000

    Bậc 2

    Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

    2.000.000

    Bậc 3

    Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

    1.500.000

    Bậc 4

    Dưới 2 tỷ

    1.000.000

    I/ HƯỚNG DẪN VỀ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ

                Văn bản áp dụng Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

    - Đối với các doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mới thành lập từ năm 2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thực hiện mua sắm TSCĐ, máy móc thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6, Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì Doanh nghiệp được tự in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Trường hợp, Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mới thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn trên nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

    Trước khi tự in, đặt in hóa đơn lần đầu doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

    Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có ý kiến về việc chấp thuận hóa đơn đặt in. Trước khi sử dụng hóa đơn Công ty phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), gửi kèm hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

    - Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì được mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

    II/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KH&ĐT:

    Văn bản áp dụng: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

    1.      Kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

    * Đối tượng áp dụng

    1.       Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

    b. Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn);

    Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

        Trường hợp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

    Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

    Cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

    * Kê khai, nộp thuế khi mới hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại sở KH&ĐT

    - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

    - Mẫu biểu kê khai:  Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra (mẫu 01-1/GTGT), bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua bào (01-2/GTGT) và các bảng kê khác (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

                2. Kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.

                Áp dụng đối với DN mới thành lập không thuộc trường hợp kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

                Mẫu biểu kê khai: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

    III/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

    Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

    1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

    Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

    2. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

    Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

    - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN và các phụ lục kèm theo (mẫu biểu ban hành Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

    - Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc daonh nghiệp thực hiện chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

    IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP PHẢI XÚC TIẾN GẦN NHẤT

    Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN,…

    V. Các loại thuế, phí khác (nếu có)

    Tuỳ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Doanh nghiệp phải nộp Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí,...(nếu có).

    Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời của LS. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với LS hoặc công ty Luật thành đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

    Điện thoại: 04 66806683/ 0982976486

    Email: Luatthanhdo@gmail.com

    Ls Nguyễn Lâm Sơn

    ĐT: 0982.976.486

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Mb: 04.6680.6683

    DĐ: 0982.976.486

    Email: lamsonlawyer@gmail.com

    Web: http://luatthanhdo.com

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ Email: lamsonlawyer@gmail.com, Web: www.luatthanhdo.com hoặc ĐT: 0982.976.486; 04.6680.6683

    ngocanhtamky, thuongltneu, chuasaychuavekt32b, và 5 người nữa cảm ơn lamsonlawyervì bài viết hữu ích
   • kiemtoandoclap - 17/07/2015
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào ACE. 

    Một ý kiến nhỏ v/v hoạt động cho vay (có lãi hoặc không có lãi) giữa các doanh nghiệp như sau để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

    Như ACE trao đổi, quyền của DN là lựa chọn địa bàn, đối tác đầu tư. Vậy DN A cho DN B vay (có hay không có lãi), về hình thức, chỉ cần các bên ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh là đủ, có thể HĐ HTKD đồng kiểm soát hoặc phân chia Doanh thu, Lợi nhuận ... phù hợp thực tế. Khi đó, tiền từ DN A chuyển sang DN B hợp pháp, vì là khoản đầu tư... Trong thời hạn các bên thỏa thuận, nếu không triển khai được Dự án đầu tư thì DN B có nghĩa vụ chuyển trả DN A khoản đầu tư không thực hiện.

    Vậy thôi, cũng đơn giản và phù hợp các quy định PL.

    Regarsd

     

     

   • honghue301092 - 16/08/2015
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào luật sư

    Bên em mới thành lập công ty kinh doanh ngành nghề chính là: cho vay vốn, cho thuê tài sản

    , cầm cố

    cho em hỏi tiền lãi cho vay vốn có chịu thuế không ạ và có chịu thuế thì thuế suất là bao nhiêu % ạ.

   • TRUTH - 27/08/2015
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Bạn tham khảo tại Điều 4 Khoản 8 điểm a Thông tư 219/2013/TT-BTC sửa đổi bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC

    Trường hợp này thì không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT

    Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau: 
    … 
    3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau: 

    “a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: 

    - Cho vay; 

    - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 

    - Bảo lãnh ngân hàng; 

    - Cho thuê tài chính; 

    - Phát hành thẻ tín dụng. 

    Trường hợp tổ chức tín dụng thu các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng thì các khoản phí thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng (phí phát hành thẻ) theo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu lại nợ, quản lý khoản vay và các khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

    Các khoản phí giao dịch thẻ thông thường không thuộc quy trình cấp tín dụng như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng, phí cung cấp bản sao hoá đơn giao dịch, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí huỷ thẻ tín dụng, phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng và các khoản phí khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

    - Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; 

    - Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể: 

    + Tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

    + Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

    Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT. 

    Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 

    Ví dụ 3: Tháng 3/2015, Doanh nghiệp A là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B, thời gian vay là 1 năm (hạn trả nợ là ngày 31/3/2016). Đến ngày 31/3/2016, Doanh nghiệp A không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi bàn giao tài sản, Doanh nghiệp A không phải lập hóa đơn. Ngân hàng B bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

    Ví dụ 3a: Tháng 12/2014, Doanh nghiệp B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất để vay vốn tại Ngân hàng thương mại C, thời gian vay là 1 năm, hạn trả nợ là ngày 15/12/2016, Ngân hàng thương mại C và Doanh nghiệp B có đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất) với cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 15/12/2016, Doanh nghiệp B không có khả năng trả nợ và Ngân hàng thương mại C có văn bản đồng ý giải chấp để Doanh nghiệp B được bán nhà xưởng để trả nợ ngân hàng, tháng 1/2017, doanh nghiệp B bán nhà xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà xưởng bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

    - Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng để sử dụng trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước. 

    Ví dụ 4: Tổ chức X là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng. Năm 2014, tổ chức X ký hợp đồng cung cấp thông tin tín dụng cho một số ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động cấp tín dụng và phục vụ hoạt động khác của ngân hàng thương mại thì doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng phục vụ hoạt động khác của ngân hàng thương mại không theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. 

    - Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật

   • Longvigecam - 08/10/2015
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào bạn kiemtoandoclap.

    Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng thì chỉ có các tổ chức tín dụng mới được cung cấp dịch vụ ngân hàng. Khoản 2 điều 8 Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.

    Tuy nhiên trên thực tế tại các doanh nghiệp lớn, Công ty mẹ vẫn thực hiện cung cấp các khoản vay cho công ty con. 

    Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

    Cung cấp thông tin doanh nghiệp

    Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   • wolf963 - 21/09/2016
    Thuế đối với cty TNHH
    Cho em xin hỏi khi em được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi mà em ko biết rõ về thuế khi đi vào hoạt động bên thuế ko chấp nhận và kêu em về viết đơn thì rồi giải quyết,khi đó e viết như thế nào ạ.?
   • lamsonlawyer - 22/09/2016
    Re: Thuế đối với cty TNHH

    Chào bạn, bạn có thể nêu rõ vấn đề cần hỏi.

    Bên thuế không chấp nhận cái gì? Bạn viết đơn với mục đích gì???

    Trân trọng!

    Ls Nguyễn Lâm Sơn

    ĐT: 0982.976.486

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Mb: 04.6680.6683

    DĐ: 0982.976.486

    Email: lamsonlawyer@gmail.com

    Web: http://luatthanhdo.com

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ Email: lamsonlawyer@gmail.com, Web: www.luatthanhdo.com hoặc ĐT: 0982.976.486; 04.6680.6683

   • Longvigecam - 22/09/2016
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào bạn.

    Ngay sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn đã phải làm các thủ tục kê khai thuế, mua bộ key Token để khai thuế qua mạng rồi. 

    Theo Thông tư 156 thì phải nộp tờ khai thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty, quá hạn thì bị phạt. 

    Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

    Cung cấp thông tin doanh nghiệp

    Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   • hanoi2013 - 25/10/2016
    Kế toán tại trung tâm nghiên cứu
    Kg các anh chị Em muốn hỏi một vấn đề như sau Trung tâm nghiên cứu khoa học là đơn vị do bộ khoa học và công nghệ cấp phép thành lập. Đơn vị có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Có mã số thuế do Cục thuế Hà Nội cấp Vậy đơn vị này là một doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, kê khai thuế, nộp thuế và làm báo cáo tài chính như một công ty bình thường đúng không ạ? Đơn vị này cũng theo luật quản lý thuế đúng không ạ? Em xin cám ơn ạ
   • lamsonlawyer - 25/10/2016
    Re: Kế toán tại trung tâm nghiên cứu

    Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

    Trung tâm nghiên cứu khoa học là đơn vị do Bộ khoa học và công nghệ cấp phép thành lập  là tổ chức khoa học và công nghệ công lập chịu sự điều chỉnh của Luật Khoa học và công nghệ, Nghị định 08/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành chứ không chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp.

    Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 54/2016/NĐ-CP hướng dẫn cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (có hiệu lực từ 01/08/2016):

    “Điều 5. Chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

    1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.

    Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể:

    a) Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm;

    b) Được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo;

    Việc áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thu nhập chịu thuế kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

    Bạn căn cứ quy định trên để tiến hành làm thủ tục với cơ quan Thuế.

    Trân trọng!

    Ls Nguyễn Lâm Sơn

    ĐT: 0982.976.486

    CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

    Mb: 04.6680.6683

    DĐ: 0982.976.486

    Email: lamsonlawyer@gmail.com

    Web: http://luatthanhdo.com

    * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

    1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

    2. Tham gia tranh tụng;

    3. Đại diện ngoài tố tụng;

    * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

    Thông qua địa chỉ Email: lamsonlawyer@gmail.com, Web: www.luatthanhdo.com hoặc ĐT: 0982.976.486; 04.6680.6683

   • thuytien120989 - 16/01/2017
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào Luật sư, 

    Tôi muốn hỏi Công ty mới thành lập vào tháng 10/2016, nên theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC được gộp kỳ tính thuế sang năm 2017, vậy những HĐ GTGT đầu vào phát sinh từ tháng 10-12/2016, tôi sẽ kê khai vào quý 1/2017 đúng không ạ?

    Tôi xin chân thành cảm ơn.

   • Loando1107 - 20/06/2018
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Chào bạn, thuytien120989

    Mình xin góp ý trường hợp của bạn như sau:

    Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:

    "Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

    Căn cứ Luật Kế Toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

    “4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

    Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

    Căn cứ theo những quy định nêu trên thì:

    Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

    Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo.

    ThanhLongLS cảm ơn Loando1107 vì bài viết hữu ích
   • mongtho83 - 22/07/2018
    Re:Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì với thuế

    Công việc pháp lý với cơ quan thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập:

    • Đăng ký thuế lần đầu: các thông tin đăng ký thuế ban đầu, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp trong tờ khai đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
    • Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế: Có 02 phương pháp khấu trừ đó là Phương pháp tính trực tiếp; phương pháp khấu trừ thuế.
    • Thông báo cho cơ quan thuế về việc đặt in hóa đơn lần đầu: Các doanh nghiệp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là đối tượng được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng để sử dụng.

     

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT