Menu

Công văn 935/BTTP-CC làm rõ Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014

Đăng nhập

  Công văn 935/BTTP-CC làm rõ Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014

  của nguyenanh1292 - 2973 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • nguyenanh1292 - 07/02/2018
   Công văn 935/BTTP-CC làm rõ Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014

   Cụ thể, Khoản 2 Điều 47 Luật công chứng 2014 quy định như sau:

   “2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng…”

   Điều khoản này đã gây ra nhiều tranh cãi và cách hiểu khác nhau, có cách hiểu phải xảy ra đồng thời các điều kiện không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được thì mới phải có người làm chứng, còn có cách hiểu khác là chỉ xảy ra một trong các trường hợp nêu trên thì phải có người làm chứng.\

   Công văn 935/BTTP-CC đã làm rõ nội dung trên:

   Chỉ cần một trong các điều kiện hoặc không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chức phải có người làm chứng.

   Xem chi tiết Công văn 935/BTTP-CC ngày 03/10/2017 tại file đính kèm.

    

  • 6027

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT