Menu

ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP - p2

Đăng nhập

  ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP

  của danusa - 6732 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  2 Trang<12
  • danusa - 18/05/2017
   ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP

   Sau phiên đối thoại với doanh nghiệp tổ chức vào ngày 17/5, Thủ tướng đã ban hành ngay Chỉ thị 20/CT-Ttg về chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, theo đó:

   - Không để tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.

   - Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.
    
   - Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

   Xem chi tiết chỉ thị trong file đính kèm

   • 21095

   23 phản hồi

   • DT_DA - 27/10/2019
    Re:ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP

    Theo mình hiện nay thì việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc và chồng chéo, việc thanh tra tháng trước nhưng đùng cái có kiểm toán nhà nước kiểm tra tiếp, không có thời gain cụ thể giữa hai cơ quan, làm việc không thống nhất với nhau hay có sự phối hợp như thế nào. Vấn đề đặt ra phải có quy định cụ thể và thời gian để thực hiện từng công việc cụ thể chứ không có kiểu thanh tra rồi kiếm toán ngay sau đó được, nó gây khó dễ và làm doanh nghiệp khó khăn

   • vulieu9102 - 28/10/2019
    Re: ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP

    Chỉ thị 20 được ban hành từ năm 2017 tuy nhiên hiện nay vẫn rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc tại sao doanh nghiệp của họ vẫn bị kiểm tra nhiều lần trong năm. Từ cơ quan quản lý cấp tỉnh đến cơ quan quản lý cấp huyện thay nhau kiểm tra doanh nghiệp. Như vậy dẫn đến thanh tra trùng lặp, chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp... Do đó, trong thời gian tới cần thiết có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết Chị thị này.

   • MewBumm - 30/11/2019
    Re:ĐÃ CẬP NHẬT CHỈ THỊ 20 CỦA THỦ TƯỚNG CHẨN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA DOANH NGHIỆP

    Trong qua trình hỗ trợ pháp lý của mình thì hiện có nhiều khách hàng căn cứ vào văn bản này để nhầm tưởng rằng một năm đơn vị sẽ chỉ bị thanh tra một lần. Tuy nhiên, quan điểm của mình thì Chỉ thị này chị chấn chỉnh, hạn chế số lần thanh tra trong cùng một lĩnh vực. Còn nếu trong năm, đơn vị hoàn toàn có thể bị thanh tra bởi nhiều cơ quan khác nhau về các lĩnh vực khác nhau.

     

   2 Trang<12
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT