Menu

Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đăng nhập

  Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  của TuyenBig - 2555 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 12/12/2019
   Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

   Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

   Chiều ngày 25/11/2019 Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

   Luật cũng sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật Viên chức về các loại hợp đồng làm việc như sau:

   Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

   Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

   Mời bạn xem chi tiết nội dung chi tiết tại file đính kèm:

    

   • 5157

   1 phản hồi

   • Re: Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV mang lại nhiêu điểm mới. Cụ thể,

    Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”,

    Chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức,

    Cán bộ, công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc,

    Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng,

    Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chức,

    Nới lỏng điều kiện xem xét viên chức nghỉ hưu,

    Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức ở nơi làm việc,

    Đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể,

    Quy định 4 trường hợp công chức không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật.

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT