Menu

Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đăng nhập

  Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  của TuyenBig - 1411 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TuyenBig - 12/12/2019
   Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

   Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

   Chiều ngày 25/11/2019 Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

   Luật cũng sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật Viên chức về các loại hợp đồng làm việc như sau:

   Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

   Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

   Mời bạn xem chi tiết nội dung chi tiết tại file đính kèm:

    

   • 3535

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT