Menu

Đã thanh toán nợ nhưng tài sản kê biên vẫn chưa giải tỏa.

Đăng nhập

  Đã thanh toán nợ nhưng tài sản kê biên vẫn chưa giải tỏa.

  của MTAThu - 5296 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • MTAThu - 11/04/2008
   Đã thanh toán nợ nhưng tài sản kê biên vẫn chưa giải tỏa.


   Chồng tôi phải thi hành án 92 triệu đồng.

   Do anh  không có tài sản riêng nên cơ quan thi hành án huyện đã kê biên nhà, đất chung của chúng tôi.

   Sau đó, dù tôi đã nộp đủ số tiền trên nhưng chấp hành viên vẫn chưa giải tỏa việc kê biên nhà, đất.

   Tôi phải làm sao?

   • 6237

   1 phản hồi

   • LS_NgDinhHung - 11/04/2008
    Nếu cơ quan THA chậm ra quyết định giải tỏa, bạn có quyền khiếu nại theo quy định


    Chấp hành viên ra quyết định giải toả việc kê biên tài sản và trả lại cho người phải thi hành án tài sản đó trong thời hạn không quá năm ngày làm việc kể từ ngày người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án.

    Nếu cho rằng chấp hành viên không làm đúng quy định trên, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp huyện để được xem xét, giải quyết. (K 1 Đ 50, Đ 60 PLTHADS).

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT