Menu

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 - CÙNG THẢO LUẬN

Đăng nhập

    Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

    Nhân “Ngày Pháp luật”, Danluat sẽ tập trung phổ biến và đưa đến các thành viên những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Góp phần tuyên truyền và phổ biến rộng rãi pháp luật đến tất cả mọi người.

    2 Trang12>

    Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT