Menu

Đăng ký quyền sở hữu cho một phần mềm

Đăng nhập

  Đăng ký quyền sở hữu cho một phần mềm

  của ngoctiencm - 3700 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • ngoctiencm - 31/10/2008
   Đăng ký quyền sở hữu cho một phần mềm
   Thưa luật sư,

   Tôi có viết một phần mềm và sắp hoàn tất nên muốn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của phần mềm ấy. Vậy xin quý luật sư vui lòng trợ giúp cho tôi biết thể thức, quy trình cũng như nơi đăng ký.

   Chân thành cám ơn!
   • 4085

   1 phản hồi

   • lsnguyenhoanglinh - 30/10/2008
    Re:Đăng ký quyền sở hữu cho một phần mềm

    Chào Quý Ông Bà,

    Quý Ông Bà có thể nộp đơn đăng ký quyền tác giả, bao gồm:

    a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

    Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

    b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

    c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

    d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

    đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

    e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

    Nơi nhận hồ sơ đăng ký:


    Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hoá - Thông tin nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

    Trân trọng

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT