Menu

Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

Đăng nhập

  Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

  của BachHoLS - 9408 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • BachHoLS - 20/02/2019
   Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

   Danh mục các ngạch công chức, viên chức [MỚI NHẤT]

   Việc xác định công việc mình đang làm thuộc ngạch nào, mã số bao nhiêu đóng vai trò không kém phần quan trọng, bởi từ đó sẽ là căn cứ để xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và tính lương đối với các đối tượng này.

   ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

   Các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

   Căn cứ: Thông tư 09/2010/TT-BNV  

   TT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029)

   06.029

   2

    Kế toán viên chính

    06.030

   3

    Kế toán viên

    06.031

   4

   Kế toán viên cao đẳng

   06a.031

   5

   Kế toán viên trung cấp

   06.032

   6

   Kế toán viên sơ cấp

   06.033

   7

   Kiểm tra viên cao cấp thuế

   06.036

   8

   Kiểm tra viên chính thuế

   06.037

   9

    Kiểm tra viên thuế

   06.038

   10

   Kiểm tra viên cao đẳng thuế

   06a.038

   11

   Kiểm tra viên trung cấp thuế

   06.039

   12

   Nhân viên thuế

    06.040

   Các ngạch công chức chuyên ngành hải quan

   TT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Kiểm tra viên cao cấp hải quan

   08.049

   2

   Kiểm tra viên chính hải quan

   08.050

   3

    Kiểm tra viên hải quan

    08.051

   4

   Kiểm tra viên cao đẳng hải quan

   08a.051

   5

    Kiểm tra viên trung cấp hải quan

    08.052

   6

   Nhân viên hải quan

   08.053

   Ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia

   TT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Kỹ thuật viên bảo quản

   19.221

   2

   Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

    19.222

   3

   Thủ kho bảo quản

   19.223

   4

   Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

   19.224

   Ngạch công chức thi hành án dân sự

   Căn cứ: Thông tư 03/2017/TT-BTP

   TT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Chấp hành viên cao cấp

   03.299

   2

    Chấp hành viên trung cấp

   03.300

   3

   Chấp hành viên sơ cấp

   03.301

   4

   Thẩm tra viên cao cấp

   03.230

   5

    Thẩm tra viên chính

   03.231

   6

   Thẩm tra viên

   03.232

   7

    Thư ký thi hành án

   03.302

   8

   Thư ký trung cấp thi hành án

   03.303

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính

   Căn cứ: Thông tư 11/2014/TT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Chuyên viên cao cấp

   01.001

   2

   Chuyên viên chính

   01.002

   3

   Chuyên viên

   01.003

   4

   Cán sự

   01.004

   5

   Nhân viên

   01.005

   ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

   Căn cứ: Thông tư 13/2014/TT-BNV

   Chuyên ngành lưu trữ

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Lưu trữ viên chính (hạng II)

   V.01.02.01

   2

   Lưu trữ viên (hạng III)

   V.01.02.02

   3

   Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV)

   V.01.02.03

    

    

    

    

    

    

    

   Chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II

   V.03.01.01

   2

   Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III 

   V.03.01.02

   3

   Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV

    V.03.01.03

   4

   Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II

   V.03.02.04

   5

    Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III 

   V.03.02.05

   6

   Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV 

   V.03.02.06

   7

   Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II 

   V.03.03.07

   8

   Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

    V.03.03.08

   9

   Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV

   V.03.03.09

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

    Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Giảng viên cao cấp (hạng I)   

   V.07.01.01

   2

   Giảng viên chính (hạng II)          

   V.07.01.02

   3

   Giảng viên (hạng III)  

   V.07.01.03

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp dược

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Dược sĩ cao cấp (hạng I)

   V.08.08.20

   2

   Dược sĩ chính (hạng II) 

   V.08.08.21

   3

   Dược sĩ (hạng III)

   V.08.08.22

   4

   Dược hạng IV 

   V.08.08.23

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

    Căn cứ: Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

    Đạo diễn nghệ thuật hạng I   

   V.10.03.08

   2

   Đạo diễn nghệ thuật hạng II         

   V.10.03.09

   3

    Đạo diễn nghệ thuật hạng III   

   V.10.03.10

   4

   Đạo diễn nghệ thuật hạng IV

   V.10.03.11

   5

   Diễn viên hạng I   

   V.10.04.12

   6

   Diễn viên hạng II    

    V.10.04.13

   7

   Diễn viên hạng III 

   V.10.04.14

   8

   Diễn viên hạng IV   

   V.10.04.15

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chuyên ngành di sản văn hóa

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Di sản viên hạng II

   V.10.05.16

   2

   Di sản viên hạng III

    V.10.05.17

   3

   Di sản viên hạng IV

   V.10.05.18

    

    

    

    

    

    

    

   Chuyên ngành Thể dục thể thao

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

    Huấn luyện viên cao cấp (hạng I)

   V.10.01.01

   2

   Huấn luyện viên chính (hạng II)

    V.10.01.02

   3

   Huấn luyện viên (hạng III)

   V.10.01.03

   4

   Hướng dẫn viên (hạng IV)        

   V.10.01.04

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Giáo viên trung học cơ sở hạng I 

   V.07.04.10

   2

   Giáo viên trung học cơ sở hạng II

   V.07.04.11

   3

   Giáo viên trung học cơ sở hạng III

   V.07.04.12

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập

    Căn cứ: Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Giáo viên trung học phổ thông hạng I

   V.07.05.13

   2

   Giáo viên trung học phổ thông hạng II

   V.07.05.14

   3

   Giáo viên trung học phổ thông hạng III

   V.07.05.15

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

    

   Chức danh điều dưỡng

   1

   Điều dưỡng hạng II

   V.08.05.11

   2

   Điều dưỡng hạng III  

   V.08.05.12

   3

   Điều dưỡng hạng IV

   V.08.05.13

    

   Chức danh hộ sinh

   4

   Hộ sinh hạng II    

    V.08.06.14

   5

   Hộ sinh hạng III 

   V.08.06.15

   6

   Hộ sinh hạng IV     

    V.08.06.16

    

   Chức danh kỹ thuật y

   7

   Kỹ thuật y hạng II    

   V.08.07.17

   8

   Kỹ thuật y hạng III 

   V.08.07.18

   9

   Kỹ thuật y hạng IV   

   V.08.07.19

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập

   Căn cứ: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

   STT

   NGẠCH

   MÃ SỐ

   1

   Giáo viên tiểu học hạng II

   V.07.03.07

   2

   V.07.03.07

   V.07.03.08

   3

   Giáo viên tiểu học hạng IV 

   V.07.03.09

    

    

    

    Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

    thoangnet, soyte, trantuannvnd, và 1 người nữa cảm ơn BachHoLSvì bài viết hữu ích
   • 29787

   2 phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT