Menu

Dấu giáp lai?

Đăng nhập

  Dấu giáp lai?

  của ganhteamban64 - 1180 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ganhteamban64 - 26/02/2019
   Dấu giáp lai?

   Anh/chị ơi cho em hỏi với. Hiện tại có quy đjnh nào bắt buộc phải đóng con dấu giáp lai không ạ? Sếp em yêu cầu tìm quy định nhưng em không nắm rõ vấn đề này cho lắm

   • 1593

   6 phản hồi

   • tieukhanh95 - 26/02/2019
    Re:Dấu giáp lai?

    Theo như mình biết, cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có bất kỳ một quy định nào khẳng định cụ thể giá trị pháp lý của dấu giáp lai khi đóng lên văn bản. Xét một cách tổng thể, giá trị pháp lý của văn bản không chỉ được xác định qua hình thức của con dấu mà còn căn cứ vào các yếu tố khác như chữ ký của người có thẩm quyền, chủ thể ban hành, nội dung văn bản,...Mặt khác, việc đóng dấu giáp lai cần căn cứ theo tính chất văn bản, quy định pháp luật cũng như nội bộ từng cơ quan, tổ chức. Vì thế, cần tùy thuộc vào từng  trường hợp để khẳng định giá trị pháp lý của dấu giáp lai khi đóng  lên văn bản.

    Về cách thức đóng dấu giáp lai: tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định chung:

    “Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.”

    - Riêng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Thông tư 01/2011/TT-BNV có quy định cách thức đóng dấu như sau:

    “Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản.”

    Như vậy, với những doanh nghiệp, tổ chức khác thì việc đóng dấu tùy thuộc vào quy định của nội bộ, tính chất của mỗi văn bản.

    lehungliet cảm ơn tieukhanh95 vì bài viết hữu ích
   • mongtho83 - 26/02/2019
    Re:Dấu giáp lai?

    Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV thì dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản.

     

   • NgocHoLaw - 27/02/2019
    Re:Dấu giáp lai?
    Về tính pháp lý của dấu giáp lai, theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định: "Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản."
     
    Theo đó, đóng dấu giáp lai là dùng con dấu đóng lên lề bên trái hoặc lề bên phải văn bản gồm 2 tờ trở lên. Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản.Khi các doanh nghiệp giao kết hợp đồng bao gồm nhiều trang, ngoài chữ ký và đóng dấu của các bên trong phần cuối cùng của hợp đồng thì còn có dấu giáp lai của các bên ký kết nếu tất cả các bên đều là tổ chức có sử dụng con dấu.
     
    Bên cạnh đó, dấu giáp lai được đóng để trên tất cả các tờ của văn bản đều có thông tin về con dấu nhằm đảm bảo tính chân thực của từng tờ trong văn bản và ngăn ngừa việc thay đổi nội dung, giả mạo văn bản. Việc dấu giáp lai tùy thuộc vào tính chất văn bản, quy định của pháp luật cũng như nội bộ tổ chức đó.
   • TruongMinhToan - 28/02/2019
    Re:Dấu giáp lai?

    Nếu nói về quy định pháp luật thì hiện nay, việc đóng dấu giáp lai được quy  định tại Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV.

    Điều 13. Dấu của cơ quan, tổ chức

    1. Việc đóng dấu trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và quy định của pháp luật có liên quan; việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

    2. Dấu của cơ quan, tổ chức được trình bày tại ô số 8; dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 trang văn bản.

    Mục đích của dấu giáp lai là nhằm khẳng định nội dung các trang tài liệu là đồng bộ và không bị sửa đổi, đánh tráo. Và hiện tại, không có quy định nào bắt buộc về giá trị pháp lý của hợp đồng, tài liệu phụ thuộc vào dấu giáp lai cả (trừ khi Điều lệ, Nội quy công ty/ cơ quan ban hành tài liệu có quy định khác)

    Do đó, nếu có cách khác để chứng minh sự đồng nhất của các trang tài liệu mà không cần đóng dấu giáp lai thì bạn hoàn toàn có thể không đóng dấu nhé

     

   • thuylinh2311 - 31/03/2019
    Re:Dấu giáp lai?

    Nội dung liên quan đến dấu giáp lại được đề cập tại Điều 49 Luật Công chứng 2014. Theo đó văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự. Văn bản công chứng có từ hai tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ.

    Đồng thời điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng quy định: Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Với bản sao có từ 2 trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai...

    Khoản 2 Điều 13 Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cũng quy định: "Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 5 trang văn bản".

    Như vậy, việc đóng dấu giáp lai tùy thuộc vào tính chất văn bản, quy định của pháp luật cũng như quy định của các cơ quan quản lý ngành riêng.

     

   • taiphan212358 - 13/01/2021
    ThanhLongLS cảm ơn taiphan212358 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT