Menu

Di chúc còn hiệu lực không?

Đăng nhập

  Di chúc còn hiệu lực không?

  của ThanhthongD - 1655 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • ThanhthongD - 07/04/2018
   Di chúc còn hiệu lực không?
   Ls cho e hỏi Bà e đã lập di chúc từ năm 2008 tới giờ vẫn là mẹ e người con út chăm lo. Vậy nếu bây giờ người con gái cả về lập di chúc lại liệu di chúc năm 2008 kia còn hiệu lực không ạ...? Trân trọng !
   trang_u cảm ơn ThanhthongD vì bài viết hữu ích
  • 4255

  3 phản hồi

  • longnguyen729 - 12/04/2018
   Re:Di chúc còn hiệu lực không?

   Chào bạn, câu hỏi của bạn hơi khó hiểu. Trước hết, theo quy định của BLDS 2015 thì di chúc là

   Điều 609. Quyền thừa kế

   Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

   Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

   Như vậy, chỉ có bà của bạn mới có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản riêng của bà, người con gái cả không có quyền thay đổi di chúc nếu không có sự đồng ý của bà của bạn.

   Trong trường hợp di chúc cũ hợp pháp và bà của bạn thay đổi quyết định, lập lại di chúc mới, thì tùy vào nội dung trong di chúc mới mà di chúc cũ có bị sửa đổi, bổ sung hoặc huy bỏ hay không, điều này được quy định cụ thể trong BLDS như sau:

   Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

   1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ

   Di chúc có hợp pháp hay không, được quy định như sau:

   Điều 630. Di chúc hợp pháp

   1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

   4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

   5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Trong trường hợp di chúc không hợp pháp thì chia thừa kế theo pháp luật hoặc gia đình tự thỏa thuận.

   Công ty Luật TNHH CILAW

   11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

   0869.008.039 - 097.446.1998 - 090.676.9397

   website: http://cilaw.vn/

  • trang_u - 12/04/2018
   Re:Di chúc còn hiệu lực không?

   Ý bạn chủ thớt muốn hỏi, trước kia bà của bạn ấy đã lập di chúc, bây giờ bà của bạn ấy lại lập di chúc một lần nữa thì di chúc trước kia có hiệu lực không đó bạn longnguyen729.

   Theo mình thì di chúc có hiệu lực khi người lập di chúc mất, cần đảm bảo theo quy định pháp luật thì mới có hiệu lực. 

  • luatsuphamkyduong - 18/04/2018
   Re:Di chúc còn hiệu lực không?

   Căn cứ Điều 640 BLDS 2015 quy định về "Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc".

   Trường hợp người lập di chúc thay thế bằng di chúc mới thi di chúc trước đây bị hủy bỏ. Như vậy di chúc lập năm 2008 không còn hiệu lực. Tuy nhiên cần xem nội dung di chúc mới thế nào.

   Thanks & Best regards
   ********************************
   Mr. Duong Pham - lawyer
   Cell phone: (+84) 0986506668

   E-mail: LuatsuKyDuong@gmail.com                       

   ********************************


     

  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT