Menu

Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

Đăng nhập

  Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

  của buininh33 - 2836 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • buininh33 - 13/03/2018
   Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

   Luật DN quy định:

   1) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

   2) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

   3). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. 

   Điều lệ  công ty quy định:

   1) Cổ đông hoặc đại diện các cổ đông có số cổ phiếu có giá trị từ 1% Vốn điều lệ trở lên là đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông.

   2) Quyết định dự án đầu tư, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.

   3) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Giấy mời họp phải gửi tới các cổ đông chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc. Giấy mời họp cổ đông phải kèm theo dự thảo chương trình nghị sự và địa điểm họp Đại hội.

   Vậy Điều lệ công ty có vi phạm và trái với Luật hay không xin Luật sư giải đáp.

   Trân trọng cám ơn!

   nguyenty2468, khoattr@gmail.com cảm ơn buininh33 vì bài viết hữu ích
  • 4484

  2 phản hồi

  • Ls.Nguyenthihuong - 14/03/2018
   Re: Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

   Chào bạn,

   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp trong những nội dung bạn trích dẫn đều có thông tin "hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định", "Nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác", "Nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn", như vậy, trong những điều luật này đều có điều khoản mở để Điều lệ công ty có thể quy định những nội dung, tỷ lệ, thời hạn khác với nội dung điều luật đó. Do vậy, Điều lệ công ty nếu có quy định khác thì không trái quy định pháp luật. 

   Trân trọng.

   CÔNG TY LUẬT CILAW

   Giám đốc: Luật sư Nguyễn Thị Hướng

   Mobile: + 84 974 461 998 - + 84 869 008 039

   Email: huongnt.law@gmail.com

   Website: http://cilaw.vn/

   Lầu 2 C5 số 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, quận 1, HCM

   buininh33 cảm ơn Ls.Nguyenthihuong vì bài viết hữu ích
  • maucuamua - 15/03/2018
   Re:Điều lệ công ty khác với luật doanh nghiệp

   Chào bạn,

   Theo quan điểm của mình thì tại ý 1 và ý 2 bạn nêu thì không được xem là trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp vì tại các ý đó nhà làm luật đều có cho phép điều lệ công ty có các quy định khác…giá trị khác.

   Đối với ý thứ 3 của bạn nêu: 3) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Giấy mời họp phải gửi tới các cổ đông chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc. Giấy mời họp cổ đông phải kèm theo dự thảo chương trình nghị sự và địa điểm họp Đại hội.

   Trong khi đó tại điều 139 luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

   1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. 

   Có nghĩa là Luật doanh nghiệp đã có quy định phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc hoặc thời hạn dài hơn 10 ngày đó chứ không có quy định về công ty được quy định thời hạn ngắn hơn 10 ngày này.

   Nên điều lệ công ty bạn quy định chậm nhất là 7 ngày là trái với quy định pháp luật.

    

   buininh33 cảm ơn maucuamua vì bài viết hữu ích
  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT