Menu

Dự kiến bổ sung nhiều quy định về thủ tục đăng ký sang tên xe

Đăng nhập

  Dự kiến bổ sung nhiều quy định về thủ tục đăng ký sang tên xe

  của MinhPig - 726 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • MinhPig - 30/10/2019
   Dự kiến bổ sung nhiều quy định về thủ tục đăng ký sang tên xe

    

   Là nội dung BCA đang dự thảo tại thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

   Theo đó, thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe được đưa ra tại dự thảo như sau:

   Trường hợp: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

   1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe  vào giấy khai đăng ký xe, để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe (bổ sung nội dung này so với quy định hiện hành), thì chủ xe xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm: 

   a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này).

   b) Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi. (bổ sung giấy chứng nhận thu hồi so với quy định hiện hành)

   c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

   d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

   2. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc khác hệ biển, thì nộp lại biển số để đổi biển số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới. 

   Trường hợp: Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

   Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra, ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe  vào giấy khai sang tên di chuyển để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe (nội dung này được bổ sung so với quy định hiện hành) , thì phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm: 

   1. Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này).

   2. Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe. (bổ sung giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe so với quy định hiện hành)

   3. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

   Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

   4. Xe bán hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, nhưng chưa đăng ký và bán lại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cư trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của chủ xe, thì cấp lại biển số cũ. (bổ sung khoản này so với quy định hiện hành)

   5. Trường hợp xe đã đăng ký, cấp biển số nhưng chủ xe bán cho người khác, nay chủ xe đề nghị đăng ký lại nguyên chủ thì giải quyết đăng ký lại và giữ nguyên biển số cũ; trường hợp biển số cũ là biển 3 số hoặc khác hệ biển, thì cấp đổi sang biển 5 số theo quy định. (bổ sung khoản này so với quy định hiện hành)

   Trường hợp: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

   Chủ xe ghi số định danh cá nhân, mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử để cán bộ đăng ký xe kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế vào giấy khai đăng ký xe. (nội dung này được bổ sung so với quy định hiện hành). Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe thì xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:  

   a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này).

   b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

   c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

   d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định. 

   Thông tư có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe và Thông tư 64/2017/TT-BCA   sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

   Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   • 1202

   Chưa có phản hồi

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT