Menu

Giá của tài sản cố định

Đăng nhập

  Giá của tài sản cố định

  của hoangmai74 - 5850 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • hoangmai74 - 10/06/2017
   Giá của tài sản cố định

   Chào luật sư: xin luật sư cho biết nguyên giá TSCĐ được tính như thế nào? Và tài sản có đặc điểm giá trị, thời gian sử dụng bao lâu thì được gọi la TSCD ( đối vói cỏ quan HCSN) cảm ơn luật sư!

   • 14410

   1 phản hồi

   • mongtho83 - 25/07/2018
    Re:TAI SẢN CỐ ĐỊNH

    Tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định về nguyên giá tài sản cố định như sau:

    - Nguyên giá tài sản cố định:

    + Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

    + Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

    thailevan2502 cảm ơn mongtho1710 vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT