Menu

Giá khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng từ ngày 01/7/2017?

Đăng nhập

  Giá khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng từ ngày 01/7/2017?

  của Dong_Bich - 2655 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • Dong_Bich - 11/03/2017
   Giá khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng từ ngày 01/7/2017?

   Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định giá khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạn trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

   Theo bản dự thảo của Bộ y tế đưa ra thì mức giá khám chữa bệnh BHYT sẽ có nhiều thay đổi (tăng và giảm) theo yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh.

   - Theo dự thảo này, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh, bổ sung ghi chú, bãi bỏ giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Phụ lục III của Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

   - Việc điều chỉnh và bổ sung ghi chú giá một số dịch vụ tại Phụ lục I Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC được quy định tại Phụ lục I của bản dự thảo này.

   Một số dịch vụ khám chữa bệnh được yêu cầu tăng giá như sau:

   + Lấy dị vật họng

   + Lấy nút biểu bì ống tai

   + Hút xoang dưới áp lực

   + Rửa tai, rửa mũi, xông họng

   Và một số dịch vụ khác được quy định tại phụ lục đính kèm.

   Dự thảo này còn bổ sung những trường hợp khám chữa bệnh không thuộc BHYT thanh toán. 

   Xem chi tiết tại file đính kèm.

   Đây là chữ ký

   ChuTuocLS, truongnguyenthach1994 cảm ơn Dong_Bich vì bài viết hữu ích
  • 6374

  Chưa có phản hồi

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT