Menu

Giải bài tóan hay ...??

Đăng nhập

  Giải bài tóan hay ...??

  của tuyetle12 - 22017 lượt xem
  • tuyetle12 - 19/02/2009
   Giải bài tóan hay ...??
   Ví dụ có 4 người đi uống càfê, lúc chủ quán tính tiền hết 25.000đ
   ngừơi thứ 1: 10.000đ
   ngừơi thứ 2: 10.000đ
   người thứ 3: 10.000đ
   vậy là đủ tiền trả cafe người thứ 4 khỏi đưa, chù quán thối lại 5.000đ và chia cho người thứ 1,2,3 mỗi ngừơi 1.000đ còn 2.000đ bo cho chủ quán. vậy mỗi ngừời đã bỏ ra 9.000đ để trả tiền cafê.
   Đố các bạn tính seo cho đủ 30.000đ
   • 24110

   13 phản hồi

   • lytiny - 06/12/2008
    Re:Giải bài tóan hay ...??
    tuyetle12 viết:
    Ví dụ có 4 người đi uống càfê, lúc chủ quán tính tiền hết 25.000đ
    ngừơi thứ 1: 10.000đ
    ngừơi thứ 2: 10.000đ
    người thứ 3: 10.000đ
    vậy là đủ tiền trả cafe người thứ 4 khỏi đưa, chù quán thối lại 5.000đ và chia cho người thứ 1,2,3 mỗi ngừơi 1.000đ còn 2.000đ bo cho chủ quán. vậy mỗi ngừời đã bỏ ra 9.000đ để trả tiền cafê.
    Đố các bạn tính seo cho đủ 30.000đ

    1000đ mất đi đâu nhỉ?
    người thứ 4 uống cafê không trả tiền mà còn được 1000đ thì đúng 30000đ.??? Fải không ta
   • thuongluong306 - 06/02/2009
    Xin cho lời giải
    Xin bạn tuyetle12 đưa ra lời giải? bài toán hay đấy.
   • thai_sld - 13/02/2009
    Re:Giải bài tóan hay ...??
    1000 đồng ko mất đi đâu cả. 3 người bỏ ra 9000 đồng nhân 3 = 27000 đồng và ói ra tiếp 1000 đồng nhân 3 = 3000 đồng. cộng với 2000 đồng là đủ 30000 đồng. Đừng tính toán quá mất lòng anh em
   • thai_sld - 13/02/2009
    Re:Giải bài tóan hay ...??
    Một người bỏ ra 9000 đồng vậy 3 người bỏ ra 9000*3=27000 đồng. chủ quán lấy 25000 đồng trong 27000 đồng ấy, còn thừa 2000 đồng. Vì 2000 đồng này ở trong số 27000 đồng nên không thể cộng lại để được 29000 đồng
   • tonquyen2003 - 19/02/2009
    Cho tui tham gia với!
    Tôi chứng minh 3 ông kia ói ra không phải 9k/ mà là 9k+1/3k. Thế này nhé:
    Tiền cafe hết 25k
    Co 3 ông phải trả tiền mà 25 ko chia hết cho 3 la đương nhiên.
    Như vậy mỗi ông phải trả là 8k+1/3k (3 dua Campuchia mà)
    Vậy tổng số tiền la: 3*{8+1/3+1 (được trả lại)} + 2k bo cho chu quan = 30k
    Thế la đủ 3 sọi nhé. không đi đâu mà thiệt cả
   • vuquanghung_87 - 31/10/2010
    Re:Giải bài tóan hay ...??
    cãi nhau gì đây rõ ràng là 9000X3=27000 (bao gồm cả bao ông chur2000và 25000cafe )         +với (3X1000)trong túi vừa được thối lại là đủ 30000
    ngoclovetoan cảm ơn vuquanghung_87 vì bài viết hữu ích
   • Datnt15 - 16/06/2012
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    Hic ...30.000đ = 25000đ cafe+ 2000đ (tiền BO) + 3000đ( anh thứ 1+ anh thứ 2+ anh thứ 3)........hoặc mỗi anh bỏ ra 9.000đ ==> tổng 27.000đ - 2000đ (Bo chủ quán) = 25000đ tiền cafe ==> Chứng minh :  a+b+c =30.000 ==> (a-1+b-1+c-1 +2 =a+b+c-1  ≠ a+b+c) vì thế không thể lấy 9000+9000+9000+2000 để bằng 10.000+10.000+10.000 vì (2000 tiền BO chủ quán) =  27.000(3 anh chàng cộng lại) - 25000đ tiền cafe

   • Datnt15 - 16/06/2012
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    Anh nào tham lam sẽ bị mắc mưu..hè hè... có 3 người, mỗi người bỏ ra 9000đ, mà bảo cộng tiền của 3 người lại để được 30.000đ...đúng là tham lam rồi, vì nếu đã được trả lại 3000đ thì số tiền ban đầu tổng 3 người cộng lại chỉ có 27.000đ, phải trừ 2000đ tiền Bo để =25.000đ tiền cafe, chứ mắc chi cộng 2000đ tiền bo để được 29.000đ, rồi nghỉ mình mất 1000đ, vì sao không được cộng 2000đ, vì 2000đ thuộc 27.000đ của 3 người, chứ có thuộc 2000đ của 30.000đ đâu, 30.000đ móc đâu ra trong khi mỗi người đã lấy lại 1000đ, nếu đã lấy lại 1000đ thì tổng chỉ còn 27.000đ thôi bạn ơi,  đúng ra là  phải nghĩ là trừ 2000đ, chứ tham lam chi mà nói cộng 2000đ để được số tiền ban đầu là 30.000đ, .....không phải suy nghĩ nhiều...còn nếu muốn có 30.000đ, thì tính số tiền ban đầu bỏ ra của mỗi người phải là 10.000đ và không được lấy lại lại 3000đ tiền thối thì ta có: lấy 2000đ tiền BO + 3000 tiền thối + 25000 tiền cafe = 30.000đ.  

   • sonanhnk1966 - 17/08/2012
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    nè nha

    2+7=16

    5+6=47

    8+4=80

    7+9=94

    8+9=?

    tìm đi

    img

    img

   • ngoclovetoan - 11/08/2013
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    ờk, đúng oy

   • ntdieu - 11/08/2013
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    ngoclovetoan viết:

    ờk, đúng oy

    Cái gì đúng oy vậy bạn ?

   • levan.01610 - 11/09/2013
    Re:Giải bài tóan hay ...??

    1 ngàn còn lại cũng chia cho người k bỏ tiền ra thế là đủ 30 ngàn rồi

   • aasdasdasd - 07/12/2013
    Re: Giải bài tóan hay ...??

    dể thoy!30000-3(1000)+2000=2500 vừa đủ

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT