Menu

GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

Đăng nhập

  GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

  của TranTamDuc.1973 - 4273 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • TranTamDuc.1973 - 24/04/2018
   GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    

   Khoản 2 điều 6 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh qui định :

   "Tách thửa đất theo Bản án, quyết định của TAND, quyết định của cơ quan thi hành án, quyết định công nhận hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định tại Quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc sử dụng chung thửa đất theo quy định."

   Thực tế có 1 trường hợp như thế này : trước khi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND có hiệu lực, TAND Huyện X Thành phố Y ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó ông A và ông B mỗi người được sử dụng và có trách nhiệm kê khai, đăng ký để được cấp GCN đối với 500m2 đất trồng cây lâu năm. Ông A và ông B đã làm thủ tục xin cấp GCN nhưng Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện X trả hồ sơ với lý do đang xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố đối với trường hợp tách thửa đất trồng cây lâu năm (do Luật đất đai 2013 ra đời không hiểu sao lại không qui định về việc tách thửa đối với đất nông nghiệp !). Chờ hoài không thấy gì, tới khi Quyết định 60 ra đời và có hiệu lực, ông A và ông B lại tới Chi nhánh yêu cầu giải quyết cấp GCN cho mình thì được trả lời là "việc cấp GCN theo khoản 2 điều 6 QĐ số 60 chỉ thực hiện đối với những Bản án, QĐ của TAND có sau ngày QĐ  số 60 có hiệu lực chứ không áp dụng cho những Bản án, QĐ của TAND có trước ngày QĐ 60  có hiệu lực".

   Theo quí vị, nội dung trả lời của Chi nhánh như vậy là đúng hay sai và hướng giải quyết trong trường hợp này là như thế nào?

    nguoinhaque009 cảm ơn TranTamDuc.1973 vì bài viết hữu ích
   • 8295

   10 phản hồi

   • Loando1107 - 02/05/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    Theo tôi, nội dung trả lời của của Chi nhánh như vậy là đúng và hợp lý. Bởi, theo quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì: 

    "1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

    Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó." (Khoản 1, Điều 156). 

    Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa bắt đầu có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2018. Bên cạnh đó cũng quy định cụ thể:

    "2. Tách thửa đất theo Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định của cơ quan thi hành án, quyết định công nhận hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định tại Quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc sử dụng chung thửa đất theo quy định." (Khoản 2, Điều 6).

    Và không hề có quy định áp dụng hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp trước khi Quyết định số 60 này có hiệu lực.

    TranTamDuc.1973, HocVienTuPhap cảm ơn Loando1107 vì bài viết hữu ích
   • TranTamDuc.1973 - 02/05/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    Cám ơn bạn Loando1107 đã có ý kiến. Tôi đồng quan điểm với bạn. Tuy nhiên bạn mới đưa ra ý kiến đối với 1 vế, vế còn lại "hướng giải quyết ra sao" thì bạn chưa có ý kiến. Nếu có thể, theo bạn trường hợp tôi nêu sẽ giải quyết theo hướng như thế nào trong thực tiễn pháp luật hiện nay ?

    Trân trọng.

   • Loando1107 - 02/05/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    TranTamDuc.1973 viết:

    Cám ơn bạn Loando1107 đã có ý kiến. Tôi đồng quan điểm với bạn. Tuy nhiên bạn mới đưa ra ý kiến đối với 1 vế, vế còn lại "hướng giải quyết ra sao" thì bạn chưa có ý kiến. Nếu có thể, theo bạn trường hợp tôi nêu sẽ giải quyết theo hướng như thế nào trong thực tiễn pháp luật hiện nay ?

    Trân trọng.

    Theo mình thì hướng giải quyết như thế này:

    Cũng theo quy định tại Quyết định số 60, việc tách thửa đối với đất nông nghiệp mà cụ thể trong trường hợp này là đất trồng cây lâu năm thì diện tích tối thiểu để tách thửa là 1.000m2. Trong tình huống bạn đưa ra, diện tích để tách thửa mới chỉ là 500m2. Vì thế, không thuộc trường hợp được tách thửa.

    Và cũng theo quy định cụ thể tại Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 60 như bạn trích dẫn trong tình huống cũng đã nêu rõ hướng giải quyết đối với trường hợp không đủ điều kiện để tách thửa, đó là:

    "2. ...trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định tại Quyết định này, thì người sử dụng đất thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc sử dụng chung thửa đất theo quy định."

    Hy vọng với ý kiến của mình bạn có thể có được ý kiến tham khảo trong hướng giải quyết trong tình huống này! 

   • TranTamDuc.1973 - 03/05/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    Hướng giải quyết của Loando1107 là áp dụng Quyết định 60 cho cả những trường hợp tương tự đã có từ trước khi Quyết định này có hiệu lực. Theo tôi đây không phải là áp dụng tương tự pháp luật, bởi áp dụng tương tự pháp luật là phải áp dụng pháp luật tương tự có hiệu lực trong cùng thời điểm, mà đây là "hồi tố", tức lấy Pháp luật hiện tại để giải quyết cho việc đã xảy ra trước khi có Pháp luật đó, vi phạm nguyên tắc "bất hồi tố" trong giải quyết vụ việc dân sự.

    Trên thực tế, hiện nay những trường hợp có Bản án, Quyết định có hiệu lực liên quan tới vấn đề tách thửa trước khi Quyết định 60 có hiệu lực đều chưa được giải quyết. UBND cấp Huyện làm Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND cấp Tỉnh (Sở Tài nguyên & Môi trường) và chắc chắn tới lượt mình UBND cấp Tỉnh cũng sẽ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chính phủ (Bộ tài nguyên & Môi trường).

    Vấn đề chúng ta đang bàn nằm ở trang 3 :

    nguoinhaque009 cảm ơn TranTamDuc.1973 vì bài viết hữu ích
   • Bau75 - 16/07/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    hiện nay ở địa phương tôi đang hiểu Quyết định công nhận của Tòa án  tương đương với bản án, quyết định của Tòa án nên vẫn được tách thửa và cấp GCN như trường hợp đủ điều kiện. Tuy nhiên tôi thấy vấn đề này là bất hợp lý, bởi các bên cứ thỏa thuận trái pháp luật, sau đó đưa ra tòa thực hiện bước hòa giải và công nhận sự trái pháp luật đó, gây bất bình đẳng và là cơ hội để cán bộ tòa án nhũng nhiễu người dân (bởi không đơn giản ai cũng thực hiện được việc này)

     

   • kj88d - 31/07/2019
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    TranTamDuc.1973 viết:

    Hướng giải quyết của Loando1107 là áp dụng Quyết định 60 cho cả những trường hợp tương tự đã có từ trước khi Quyết định này có hiệu lực. Theo tôi đây không phải là áp dụng tương tự pháp luật, bởi áp dụng tương tự pháp luật là phải áp dụng pháp luật tương tự có hiệu lực trong cùng thời điểm, mà đây là "hồi tố", tức lấy Pháp luật hiện tại để giải quyết cho việc đã xảy ra trước khi có Pháp luật đó, vi phạm nguyên tắc "bất hồi tố" trong giải quyết vụ việc dân sự.

    Trên thực tế, hiện nay những trường hợp có Bản án, Quyết định có hiệu lực liên quan tới vấn đề tách thửa trước khi Quyết định 60 có hiệu lực đều chưa được giải quyết. UBND cấp Huyện làm Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND cấp Tỉnh (Sở Tài nguyên & Môi trường) và chắc chắn tới lượt mình UBND cấp Tỉnh cũng sẽ Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chính phủ (Bộ tài nguyên & Môi trường).

    Vấn đề chúng ta đang bàn nằm ở trang 3 :

    Em thấy lý do "bất hồi tố" không hợp lý, vì văn bản này không có chế tài, đây là văn bản QPPL của UBND giải quyết thủ tục hành chính theo hướng có lợi tại Điều 9, là phù hợp vì UBND có quyền quy hoạch diện tích tối thiểu được tách thửa sao cho phù hợp với địa phương.

    Còn về lý do không áp dụng được thì em chịu.

   • lamsilicat - 30/08/2018
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    năm 2008 ba mẹ mình có kí hợp đồng bảo lãnh bên thứ 3 cho 1 cty X vay ngân HàngA, giá trị tài sản bảo lãnh là 2.3 tỉ . sau đó công ty X kí nhiều hợp đồng vay với ngân Hàng A số tiền nhiều hơn giá trị trong hợp đồng bảo lãnh và ngân hàng A và công ty X tự động giao kèo tài sản bão lãnh là tài sản đảm bảo

    Sau đó cty X không hoàng thành nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng A, Và Ngân hàng A tự chuyển Tài sản bảo lãnh qua cty sử lý nợ,thuôc ngân hàng A va tự động bán đấu giá, và gia đình ko hề hay biết

    Hợp đồng bảo lãnh chỉ co cha mẹ mình kí thôi , trong khi đó các con ko được biết, Giờ các con có thể kiện được Ngân hàng A và các bên liên quan được ko?

   • Camgiangsn - 30/07/2019
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

     

    lamsilicat viết:

     

    năm 2008 ba mẹ mình có kí hợp đồng bảo lãnh bên thứ 3 cho 1 cty X vay ngân HàngA, giá trị tài sản bảo lãnh là 2.3 tỉ . sau đó công ty X kí nhiều hợp đồng vay với ngân Hàng A số tiền nhiều hơn giá trị trong hợp đồng bảo lãnh và ngân hàng A và công ty X tự động giao kèo tài sản bão lãnh là tài sản đảm bảo

    Sau đó cty X không hoàng thành nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng A, Và Ngân hàng A tự chuyển Tài sản bảo lãnh qua cty sử lý nợ,thuôc ngân hàng A va tự động bán đấu giá, và gia đình ko hề hay biết

    Hợp đồng bảo lãnh chỉ co cha mẹ mình kí thôi , trong khi đó các con ko được biết, Giờ các con có thể kiện được Ngân hàng A và các bên liên quan được ko?

     

     

     

    Trường hợp này bạn cần kiểm tra xem giấy chứng nhận này cấp cho ba mẹ bạn hay cấp cho hộ gia đình. Nếu là cấp cho hộ gia đình mà chỉ có ba mẹ bạn đứng ra ký tên như vậy thì bạn có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu tuyên hợp đồng bảo đảm là vô hiệu. Ngược lại thì không được. 

    Vấn giới hạn các khoản nợ được bảo đảm, ba mẹ bạn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi hợp đồng vay mà ba mẹ bạn đã ký bảo đảm thôi, các khoản vay còn lại thì không liên quan.

    ThanhLongLS cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
   • caythongnoel - 31/07/2019
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    Bau75 viết:

    hiện nay ở địa phương tôi đang hiểu Quyết định công nhận của Tòa án  tương đương với bản án, quyết định của Tòa án nên vẫn được tách thửa và cấp GCN như trường hợp đủ điều kiện. Tuy nhiên tôi thấy vấn đề này là bất hợp lý, bởi các bên cứ thỏa thuận trái pháp luật, sau đó đưa ra tòa thực hiện bước hòa giải và công nhận sự trái pháp luật đó, gây bất bình đẳng và là cơ hội để cán bộ tòa án nhũng nhiễu người dân (bởi không đơn giản ai cũng thực hiện được việc này)

     

    Chào bạn,

    Tòa án chỉ có thể ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc Bản án, hai cái này phải được các tổ chức, cá nhân thi hành khi có hiệu lực pháp luật. Tất nhiên, trước khi ban hành Quyết định hoặc bản án thì tòa án phải xác định các thỏa thuận đó đúng hay sai thì mới ra Quyết định được. Trường hợp này tôi khẳng định với bạn là thỏa thuận giữa hai đương sự trên là không vi phạm pháp luật. 

    Trân trọng!

    Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

    Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật

    Địa chỉ: 459 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

    SĐT: 0901 20.26.27

    Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

    ThanhLongLS cảm ơn caythongnoel vì bài viết hữu ích
   • TranTamDuc.1973 - 01/08/2019
    Re:GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

    Ủa mà nay coi lại sao thấy hình ảnh Văn bản tôi gởi kèm theo bài viết số #490904 ngày 03/5/2018 không còn nữa ! Admin kỹ thuật diễn đàn xem lại dùm, cám ơn nhiều.

    Trân trọng.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT