Menu

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

Đăng nhập

  Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

  của huynhvanda - 500 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • huynhvanda - 07/07/2020
   Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

   Chính phủ đang Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết của Quốc Hội về giảm thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Trong đó, điểm đáng chú ý của dự thảo là doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

   >>>Theo đó tại Điều 2 dự thảo Nghị định quy định việc giảm thuế cho các doanh nghiệp:

     1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

   + Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm 2020 của doanh nghiệp.  

   Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng doanh thu thực tế của năm 2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 sau đó nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong tháng thì tháng thành lập được tính đủ tháng.

   + Doanh nghiệp tự xác định doanh thu bình quân tháng. Trường hợp doanh thu bình quân tháng không quá 16.67 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện tạm tính theo quý số thuế mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định, sau đó tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý sau khi đã giảm 30% số thuế tạm tính.

   + Kết thúc kỳ tính thuế năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

   Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 3 tháng cuối năm 2019 và đã đăng ký xác định kỳ tính thuế năm đầu tiên sang kỳ tính thuế năm 2020 bao gồm các tháng mới thành lập trong năm 2019 thì thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại khoản này không bao gồm phần thu nhập phát sinh trong năm 2019.

    Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong 3 tháng cuối năm 2020 và đăng ký xác định kỳ tính thuế năm đầu tiên là năm 2021 bao gồm các tháng mới thành lập trong năm 2020 thì thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo quy định tại khoản này chỉ tính trên phần thu nhập phát sinh trong năm 2020.

   + Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp số thuế tạm tính giảm của các quý cao hơn số thực tế được giảm thì doanh nghiệp phải kê khai nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định; trường hợp số thuế tạm tính giảm của các quý thấp hơn số thực tế được giảm thì cơ quan thuế xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   2.  Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

   Mời bạn xem thông tư và biểu mẫu tại file đính kèm

   • 736

   2 phản hồi

   • daisy1009 - 28/07/2020
    Re:Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

    Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp căn cứ trên để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

   • HNP1997 - 30/07/2020
    Re:Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

    Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Cơ mà giảm thuế cũng hợp lý thôi. Năm nay corona ghê gớm quá....không biết từ đây đến cuối năm đã tìm ra được vacxin để chữa trị dứt điểm bệnh này chưa chứ kiểu này thì toang

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT