Menu

Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

Đăng nhập

  Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

  của phungpham1973 - 978 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 30/06/2019
   Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

   Chủ tịch UBND huyện có được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế không?

    ThanhLongLS cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
   • 1412

   3 phản hồi

   • minhpham1995 - 30/06/2019
    Re: Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

    Về vấn đề bạn nêu, tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

    "Điều 54. Giao quyền xử phạt

    1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38;...của Luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

    2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

    3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác."

    Như vậy, Chủ tịch UBND cấp huyện vẫn có thể giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó của mình và thực hiện đúng quy định trên.

    * Về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế: tại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì:

    "2. Người có thẩm quyền cưỡng chế quy định tại khoản 1 Điều này có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền. Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kì cá nhân nào khác."

    => Việc giao quyền cho cấp phó ra quyết định cưỡng chế phải thực hiện theo đúng quy định trên bạn nhé.

    ThanhLongLS, Xmen-8711 cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
   • linhtrang123456 - 27/02/2020
    Re:Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

    Nội dung trên được quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Việc giao quyền xử phạt phải được thể hiện bằng văn bản, xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền. Đồng thời cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật.

     

   • lananh8998 - 27/02/2020
    Re:Giao quyền xử phạt và cưỡng chế hành chính cho cấp phó?

    Về vấn đề thắc mắc của bạn, theo quan điểm cá nhân của mình thì:

    Căn cứ theo quy định của Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

    "Điều 54. Giao quyền xử phạt

    1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 39; các khoản 2, 3 và 4 Điều 40; các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 41; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 42; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 43; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 44; các khoản 2, 3 và 4 Điều 45; các khoản 2, 3 và 4 Điều 46; Điều 47; khoản 3 và khoản 4 Điều 48; các khoản 2, 4 và 5 Điều 49; Điều 50 và Điều 51 của Luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

    2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

    3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác."

    Như vậy, Chủ tịch UBND cấp huyện vẫn có thể giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó của mình và thực hiện đúng quy định trên.

    Việc ủy quyền/ giao quyền xử phạt phải được thực hiện bằng văn bản, xác định rõ phạm vi ủy quyền xử phạt, nội dung, thời hạn giao quyền. Đồng thời cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật.

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT