Menu

Giấy chứng minh có phải là tài sản không?

Đăng nhập

  Giấy chứng minh có phải là tài sản không?

  của thienlytruytong - 11415 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • thienlytruytong - 19/03/2010
   Giấy chứng minh có phải là tài sản không?
   Giấy chứng minh là một tài sản đúng hay sai ? giải thích
   • 13830

   2 phản hồi

   • BachThanhDC - 19/03/2010
    Re:Giấy chứng minh có phải là tài sản không?

    Trời!!! Có phải bạn hỏi cho vui không vậy???

    Theo từ điển tiếng Việt thì tài sản là của cải vật chất dùng để sản xuất hoặc tiêu dùng.

    Theo thuật ngữ kế toán kinh doanh thì tài sản là tất cả những gì có giá trị tiền tệ thuộc sở hữu của một cá nhân, một đơn vị hoặc của nhà nước; có thể được dùng để trả nợ, sản xuất ra hàng hoá hay tạo ra lợi nhuận bằng cách nào đó. Một TS có ba đặc tính không thể thiếu: lợi nhuận kinh tế có thể xảy ra trong tương lai; do một thực thể hợp pháp kiểm soát; thu được kết quả ngay từ hợp đồng kinh doanh hoặc giao dịch đầu tiên.

    Theo định nghĩa của Bộ luật dân sự (Điều 163) thì tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Điều 181 quy định quyền tài sản là quyền giá trị được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.

    Giấy chứng minh chỉ là một trong các loại giấy tờ tuy thân, chứa đựng những thông tin cơ bản nhất của một con người cụ thể, không thể dùng để mua bán giao dịch. Vậy làm sao nó có thể là tài sản được?

    Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   • bevantoan113 - 17/05/2010
    Re:Giấy chứng minh nhân dân có phải là tài sản không?
    Tài sản gồm:Vật,tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản (điều 163 BLDS)
    Bạn tự suy tiếp nha
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT