Menu

Góp vốn bằng tiền mặt được không?

Đăng nhập

  Góp vốn bằng tiền mặt được không?

  của thehuu123 - 447 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • thehuu123 - 25/02/2020
   Góp vốn bằng tiền mặt được không?

   Anh và bạn anh đang mở chung một công ty TNHH. Công ty a định góp vốn đầu tư vào một công ty khác cũng là TNHH. Anh định góp vốn bằng tiền mặt qua công ty này thì có được không hay phải đi chuyển khoản.

    ThanhLongLS cảm ơn thehuu123 vì bài viết hữu ích
   • 751

   10 phản hồi

   • bongbong01 - 25/02/2020
    Re:góp vốn

    Nghị Định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán tiền mặt thì các trường hợp không được thanh toán băng tiền mặt :

    Điều 4. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và tổ chức sử dụng vốn nhà nước

    1. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

    2. Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

    Điều 5. Giao dịch chứng khoán

    1. Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

    2. Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

    Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

    1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

    2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

    Giao dịch khi góp vốn của doanh nghiệp này vào doanh nghiệp thuộc về các giao dịch tài chính của doanh nghiệp  nên không được thanh toán bằng tiền mặt.Trong trường hợp công ty anh muốn góp vốn vào công ty khác thì giao dịch góp vốn này phải thực hiện chuyển khoản.                                                           

    congduy1030 cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
   • chaugiang9897 - 28/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Về vấn đề góp vốn thì cá nhân khi góp vốn vào các doanh nghiệp không có quy định bắt buộc góp vốn phải qua tài khoản ngân hàng. Cá nhân đó có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng, tuy nhiên để đảm bảo tính minh bạch, khách quan thì cá nhân đó nên góp vốn qua ngân hàng. Thực tế có rất nhiều cá nhân không có tài khoản ngân hàng việc góp vốn như thế là gây khó khăn cho cá nhân đó.

    Trong khi đó Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế đang tiến tới việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, kế toán tại Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP như sau:

    “Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

    1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

    2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

    a) Thanh toán bằng Séc;

    b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

    c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

    Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn vào các doanh nghiệp khác mà sử dụng các hình thức sau:

    + Thanh toán bằng Séc;

    + Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

    + Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

    congduy1030 cảm ơn chaugiang9897 vì bài viết hữu ích
   • anthuylaw - 28/02/2020
    Re: Góp vốn bằng tiền mặt được không?
    Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP thì tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Thanh toán bằng tiền mặt là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán.
     
    Các giao dịch tài chính của doanh nghiệp sau đây không được dùng tiền mặt:
     
    - Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
     
    - Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
     
    Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp. Đồng nghĩa, doanh nghiệp không được dùng tiền mặt để góp vốn thành lập doanh nghiệp.
     
    Mà theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC thì khi thực hiện các giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
     
    (1) Thanh toán bằng Séc;
     
    (2) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
     
    (3) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
     
    Đồng nghĩa, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu góp vốn thành lập doanh nghiệp thì thực hiện thanh toán phần vốn góp của mình thông qua các hình thức thanh toán kể trên.

    Không có gì là không thể

   • thuylinh2311 - 29/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Nếu một doanh nghiệp góp vốn đề thành lập doanh nghiệp khác thì phải góp thông qua các hình thức trên chứ không được góp bằng tiền mặt. Còn nếu cá nhân góp vốn để thành lập công ty thì hoàn toàn có thể góp bằng tiền mặt, bên nhận vốn góp xuất phiếu thu là được tiền mặt là được.

     

   • linhtrang123456 - 29/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Pháp luật chỉ không hạn chế góp vốn bằng tiền mặt đối với cá nhân thôi. Còn đối với việc góp vốn của công ty thì phải thực hiện thông qua việc thanh toán bằng Séc hoặc chuyển khoản. Đối với trường hợp của công ty anh thì không được góp bằng tiền mặt mà thực hiện chuyển khoản anh nhé.   

     

   • luatthanhluat - 29/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    <!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

    Xin được góp ý cho bạn như sau: hiện tại có quy định không có phép một công ty góp vốn vào công ty khác bằng tiền mặt. Bạn tham khảo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC. Theo đó:

    “1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

    2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

    a) Thanh toán bằng Séc;

    b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

    c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

    Theo quy định hiện tại, để 1 công ty góp vốn vào 1 công ty khác thì bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt.

    Bạn cũng lưu ý là quy định trên không áp dụng cho cá nhân góp vốn. Cá nhân góp vốn vào 1 công ty hoàn toàn được phép góp vốn bằng tiền mặt bởi vì không có quy định như vậy. Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn của tổng cục thuế về hướng dẫn về việc góp vốn bằng tiền mặt năm 2016.

    Công văn 786/TCT-CS ngày 1/3/2016 của tổng cục thuế.

    Bạn có thể tham khảo ý kiến của mình nhé.

   • Haitran1995 - 29/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP  Về giao dịch tài chính của doanh nghiệp thì:

    1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

    2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

    Điều này được Hướng dẫn bởi Thông tư 09/2015/TT-BTC, cụ thể:
    “1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. 
    2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau: 
    a) Thanh toán bằng Séc; 
    b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; 
    c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành”.

    Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp không được góp vốn vào doanh nghiệp khác bằng tiền mặt chứ không quy định việc cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp thì không được góp vốn bằng tiền mặt.

    Ngoài ra, tại Công văn 786/TCT-CS của Tổng cục thuế cũng quy định:

    1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

    Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp.

     Như vậy, pháp luật chỉ quy định doanh nghiệp không được góp vốn bằng tiền mặt vào công ty. Còn cá nhân khi góp vốn vào các doanh nghiệp có thể góp bằng tiền mặt, không có quy định bắt buộc góp vốn phải qua tài khoản ngân hàng. Nếu là doanh nghiệp góp vốn thì không được  góp vốn bằng tiền mặt, còn nếu là doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp A góp vốn thì bắt buộc phải là tiền mặt.

     

   • jellannm - 29/02/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Anh và bạn anh có thể góp bằng tiền mặt để thành lập công ty TNHH A. Tuy nhiên nếu công ty TNHH A muốn góp vốn thành lập một công ty khác thì không thể sử dụng tiền mặt để góp vốn được mà phải thông qua các hình thức: Thanh toán bằng Séc; Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

     

   • nhatgiabao - 02/03/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Theo như quy định thì, doanh nghiệp không được phép thực hiện giao dịch góp vốn bằng tiền mặt mà phải thông qua hình thức: thanh toán bằng Séc; Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

    Trường hợp là cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thì có thể góp bằng tiền mặt.

    Bảo Bảo

   • thuytran2120 - 12/03/2020
    Re:Góp vốn bằng tiền mặt được không?

    Theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP tại Điều 6 quy định về giao dịch tài chính của doanh nghiệp như sau:

    - Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

    1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

    2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

    Căn cứ theo quy định thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần góp vốn vào doanh nghiệp. Quy định này chỉ quy định doanh nghiệp không được góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền mặt chứ không quy định việc cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp thì không được góp vốn bằng tiền mặt. Vì vậy, anh bạn có được phép góp vốn bằng tiền mặt vào doanh nghiệp.

     

     

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT