Menu

Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Đăng nhập

  Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

  của phungpham1973 - 5345 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • phungpham1973 - 27/04/2019
   Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

   Hiện tại công ty mình có 2 tờ hoá đơn (xuất cùng 1 ngày) cho một khách hàng, giá của mỗi tờ hóa đơn dưới 20 triệu, nhưng tổng hai hóa đơn lại trên 20 triệu. Nếu đơn vị mình thanh toán bằng tiền mặt cho hai hóa đơn đó thì có được khấu trừ thuế GTGT không?

   • 8315

   4 phản hồi

   • sunshine19 - 27/04/2019
    Re: Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) có quy định:

    "5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

    Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

    Như vậy, trường hợp công ty  mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì công ty chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thôi anh nhé.

    Ví dụ: Hóa đơn 1 là 15 triệu, hóa đơn 2 là 10 triệu (mặc dù xuất hai hóa đơn khác nhau nhưng trong cùng một ngày), nếu muốn đưa vào chi phí được trừ, thì công ty anh phải  thanh toán qua ngân hàng anh nhé.

   • lananh8998 - 27/02/2020
    Re:Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Về vấn đề thắc mắc của bạn hóa đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hay không, thì mình xin đưa ra quan điểm cá nhân của mình về trường hợp bên bạn như sau:

    Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

    Như vậy, trong trường hợp của bên bạn, có 02 tờ hóa đơn xuất cùng một ngày cho 01 khách hàng, 02 hóa đơn thì đều dưới 20 triệu nhưng có tổng hóa đơn trên 20 triệu, nếu thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế. Nếu muốn được khấu trừ thuế buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng và có chứng từ thanh toán để thực hiện việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

   • thuylinh2311 - 29/02/2020
    Re:Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Bên cạnh đó, còn có trướng hợp hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn mua hàng cùng lập một ngày. Về nguyên tắc trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên hướng dẫn tại Công văn 77490/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn thay thế thì trường hợp lập hóa đơn thay thế (điều chỉnh hóa đơn viết sai) có thể được cơ quan thuế chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, vẫn đáp ứng điều kiện được khấu trừ.

   • linhtrang123456 - 29/02/2020
    Re:Hoá đơn xuất cùng một ngày có giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

    Chỉ được khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp xuất hóa đơn nhiều lần trong ngày nhưng tổng giá trị trên 20 triệu nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không được khấu trừ cũng như cũng không được đưa vào chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT