Menu

Hoà giải trong tố tụng dân sự?

Đăng nhập

  Hoà giải trong tố tụng dân sự?

  của lawviet2008 - 9291 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • lawviet2008 - 03/07/2008
   Hoà giải trong tố tụng dân sự?

   Tòa án đã có quyết định xét xử sau khi hòa giải 2 lần sau đó lạ ra quyết định hoãn phiên tòa và thông báo hòa giải lần thứ 3. Như vậy, tòa giải quyết đúng luật dân sự không? Vì tòa đã vi phạm luật tố tụng dân sự quá 5 năm rồi.

   Kính mong luật sư tư vấn

   Trân trọng cảm ơn

    
    
    
   Lawviet2008
    
   • 10017

   5 phản hồi

   • DANGTHANHLIEM - 03/07/2008
    Hòa giải

    Chào bạn;

    Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền quyết định hoãn phiên toà theo quy định tại khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 72 và các điều 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 215 và khoản 4 Điều 230 của Bộ luật TTDS, nhưng thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm không quá ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên toà (khoản 1 điều 208 Bộ luật TTDS).  Trong Quyết định hoãn phiên toà phải có: Lý do của việc hoãn phiên toà; Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà (khoản 2 điều 208 Bộ luật TTDS).

    Theo điểm 5 Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 21-06-2006 của Hội đồng Thẩm phán, Hướng dẫn thi hành các quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự thì:

    “Trường hợp đã ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định hoãn phiên tòa phải ghi thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Nếu chưa ấn định được ngày mở lại phiên tòa thì trong quyết định ghi về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được Tòa án thông báo sau.

    Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa, thì Tòa án phải thông báo ngay cho VKS cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

    Nếu phiên tòa xét xử một vụ án bị hoãn nhiều lần thì thời hạn của mỗi lần hoãn phiên tòa không được quá giới hạn cho phép là 30 ngày kể từ ngày HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa của lần đó. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, bảo đảm việc mở phiên tòa xét xử vụ án theo đúng quy định thì sau khi hoãn phiên tòa Tòa án phải có kế hoạch mở lại phiên tòa trong thời gian sớm nhất mà không nhất thiết phải để đến 30 ngày mới mở lại phiên tòa”.

    Như vậy, “sau khi hoãn phiên tòa Tòa án phải có kế hoạch mở lại phiên tòa” không nhất thiết phải ra thông báo hòa giải vì:

    Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, các đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi các yêu cầu của mình hoặc thoả thuận với nhau một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội (khoản 2 điều 5 Bộ luật TTDS).

    Một vài ý trao đổi cùng bạn.

    Thân

     

     

   • lawviet2008 - 07/07/2008
    Những vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng dân sự?

    Câu hỏi: Toà án đã vi phạm luật tố tụng dân sự như LSTV đã trả lời

    Đến nay Toà đã ra quyết định hoãn lại phiên toà lần 1 lý do bổ sung nhân chứng của bị đơn, vậy Toà án vẫn vi phạm xét xử án dân sự quá hạn không? Theo LSTV, tôi có nên khởi kiện thẩm phán hay không? LSTV có cách giải quyết vụ việc tối ưu nào?

    Trân trọng cảm ơn.

    Lawviet2008

   • DANGTHANHLIEM - 08/07/2008
    Luật Tố tụng Dân sự

    #11c6df; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Chào bạn;

    #11c6df; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Như đã trao đổi với bạn, trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền quyết định hoãn phiên toà theo quy định tại khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 72 và các điều 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 215 và khoản 4 Điều 230 của Bộ luật TTDS (khoản 1 điều 208 Bộ luật TTDS). 

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">Theo điểm 5 Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 21-06-2006 của Hội đồng Thẩm phán, Hướng dẫn thi hành các quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự thì:

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">“Phiên tòa xét xử một vụ án bị hoãn nhiều lần thì thời hạn của mỗi lần hoãn phiên tòa không được quá giới hạn cho phép là 30 ngày kể từ ngày HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa của lần đó”#11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">.

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">Tuy nhiên, Luật không quy định giới hạn số lần hoãn phiên tòa, đây cũng là một một điểm mà nhiều nhà làm luật đang quan tâm và có hướng đề nghị sửa đổi, bổ sung.

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">Nếu bản thân tôi, trong trường hợp của bạn, tôi chỉ làm đơn gởi Chánh án Tòa đề nghị được xem xét giải quyết sớm vụ án.

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">Một vài ý trao đổi cùng bạn.

    #11c6df; font-family: 'times new roman','serif';">Thân

    #11c6df; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';"> 

   • lawviet2008 - 11/07/2008
    Vi phạm luật tố tụng dân sự

    Trân trọng cảm ơn LS DangThanhLiem

    Tôi đã gửi đơn đến Chánh án Toà án nhưng không trả lời hơn 01 tháng.

    Vậy tôi giải quyết như thế nào?

    Trân trọng.

   • DANGTHANHLIEM - 14/07/2008
    Tố tụng

    #548dd4; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Chào bạn;

    #548dd4; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Nếu bạn đã gởi đơn đến Chánh án Tòa án nơi đang thụ lý hồ sơ vụ án mà vẫn không được giải quyết thì bạn có thể gởi đơn kèm theo các tài liệu, biên nhận hồ sơ liên quan đến vụ việc (chứng minh hồ sơ, đơn từ đã nộp … mà chưa được giải quyết) lên #00b050; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Chánh án Tòa án cấp trên để được xem xét#548dd4; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';"> (theo điều 396 Bộ Luật Tố tụng dân sự).

    #548dd4; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Chúc bạn thành công.

    #548dd4; line-height: 115%; font-family: 'times new roman','serif';">Thân.

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT