Menu

Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

Đăng nhập

  Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

  của bangduy - 57304 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • bangduy - 13/02/2012
   Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

   Xin chào luật sư .
   Anh cho em hỏi !
   Năm 2011 cơ sở của em đóng thuế khoán là 225. đồng/ tháng
   năm nay chi cục thuế thu tăng lên 525.000 đ/ tháng
   Em làm bên in ấn
   Xin anh cho em biết cách tính thuế khoán của cơ sở kinh doanh cá thể.
   doanh thu cua bên cơ sở của em bình quân : 20.000.000 đ/ tháng.
   mức thuế như vậy có cao không.
   Chân thành cảm ơn .

   • 93982

   10 phản hồi

   • LS_NgDinhHung - 14/02/2012
    Re: hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể
    Hộ cá thể có 3 khoản thuế phải nộp : thuế môn bài, thuế gía trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngành thuế có thể khoán nộp 2 khoản thuế :GTGT và TNCN.Cách tính như sau:
    -Thuế GTGT được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn 763/BTC-TCT ngày 16.12009 của bộ tài chính.
    Do không biết bạn kinh doanh ở khu vực nào, tôi tạm tính thuế GTGT của bạn theo khu vực có tỷ lệ GTGT cao nhất và thấp nhất :
            + Thuế GTGT theo tỷ lệ GTGT cao nhất :   20.000.000đ x 35% x 10% = 700.000đ/tháng.
            + Thuế GTGT theo tỷ lệ GTGT thấp nhất :  20.000.000đ x 20% x 10% = 400.000đ/tháng
    -Thuế TNCN được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo quyết định 16334/QĐ-CT ngày 30.12.2008 của bộ tài chính.
    Tôi tạm tính thu nhập chịu thuế của bạn theo tỷ lệ cao nhất và thấp nhất :
            + Thu nhập chịu thuế TNCN cao nhất :         20.000.000đ x 28% = 5.600.000đ.
            + Thu nhập chịu thuế TNCN thấp nhất :        20.000.000đ x 25% = 5.000.000đ.
    Bạn phải nộp thuế TNCN sau khi giảm trừ gia cảnh.
    Như vậy số thuế mà bạn đang nộp không cao hơn quy định.        
    Nguyenhien490 cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
   • KIMNGANTRAN - 09/08/2014
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    em đăng ký kinh doanh hộ cá thể, ngành nghề kinh doanh là uốn tóc ở quận 5 tp HCM vậy thuế khán là tính như thế nào. Xin chỉ giúp em.

   • phamthanh_long - 20/08/2014
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Ngày 18/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, trong đó tại điểm 2 Điều 8 quy định:

    “Điều 8. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

    2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

    ….

    b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

    - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

    - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

    - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

    - Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

   • myhue86 - 21/08/2014
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Theo mình biết thì cách tính thuế mới theo TT156 là:

    Thuế GTGT: 20.000.000 đồng * 3% = 600.000 đồng

    Thuế TNCN:

    TNTT:  20.000.000 đồng * 15% = 3.000.000 đồng

    Nếu bản thân có giảm trừ 9.000.000 đồng thì bạn không phải đóng thuế TNCN

   • phamnga123 - 26/04/2015
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Xin chào luật sư

    Cho em hỏi 

    Hiện em đang bán quần áo tại chợ trung tâm của huyện mức thuế khoán hàng tháng em nộp là 380000đ/tháng mà doanh thu chỉ đạt 5000000 đ/tháng 

    Vậy xin luật sư cho biết cách tinh thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể như em có quá cao không 

    Em xin chân thành cảm ơn

   • TRUTH - 12/05/2015
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Cao hay không là do lúc đầu bạn đăng ký với bên thuế mức doanh thu bao nhiêu thì họ mới tính vậy chứ.

    1. Thuế môn bài
    Theo khoản 2 Mục I Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ thì mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể được quy định nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau:
    Bậc thuế                  Thu nhập 1 tháng                                       Mức thuế cả năm

    1                                Trên 1.500.000                                            1.000.000

    2                                Trên 1.000.000 đến 1.500.000                     750.000

    3                                Trên 750.000  đến 1.000.000                      500.000

    4                                Trên 500.000 đến 750.000                           300.000

    5                                Trên 300.000 đến 500.000                          100.000 

    6                                Bằng hoặc thấp hơn 300.000                       50.000

    2. Thuế Giá trị gia tăng:

    Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu; tỷ lệ % để tính thuế gia trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

    - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

    - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

    - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

    - Hoạt động kinh doanh khác: 2%

    Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

    3. Thuế Thu nhập cá nhân:

    Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

    Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

    Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

    -  Phân phối, cung cấp hàng hoá: 7%

    -  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 30%

    -  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 15%

    -  Hoạt động kinh doanh khác: 12%

    Riêng hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu bằng(=) hoặc dưới mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT theo phương pháp khoán.

   • linhtaolao - 03/08/2015
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Chào Luật sư !

    Trường hợp hộ kinh doanh cá thể có sử dụng hóa đơn quyển và được ấn định doanh thu khoán tối thiểu là 50.000.000đ/tháng .

    Trong quý 1/2015 doanh thu trên hóa đơn như sau :

    Tháng 01/2015 :  30.000.000đ

    Tháng 02/2015 :   20.000.000đ

    tháng 03/2015 : 100.000.000đ

    Vậy khi kê khai ,doanh thu kê khai của quý 1/2015 hộ phải kê khai là 150.000.000đ hay là 200.000.000đ ?

    Chân thành cảm ơn rất nhiều!

   • ngocbaoforever - 10/08/2015
    Nợ thuế bao lâu thì không được mua hóa đơn
    Xin hỏi luật sư, bên em kinh doanh hộ cá thể. Em chậm nộp thuế 1 tháng nên khi đi mua hóa đơn thì chi cục thuế nói còn nợ thuế nên không bán hóa đơn. Xin hỏi luật sư chi cục thuế đúng hay sai. Và nợ bao lâu thì không được mua hóa đơn. E xin cám ơn luật sư!
   • huongtramta - 27/08/2015
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    Xin chào Luật Sư!

    em mới mở cửa hàng kinh doanh thiết bị khí nén, thiết bị điện, dụng cụ cơ khí

    em sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường mua ở chi cục thuế

    cơ quan thuế ấn định cho em các khoản thuế là: thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước kỳ thuế: 7/2015 = 334000

    thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân kỳ thuế 7/2015 = 167000

    thuế môn bài bậc 1 năm 2015 kỳ thuế  7/2015 = 500000

    (em mới đăng ký kinh doanh từ tháng 7/2015)

    xin hỏi luật sư như vậy em sẽ được tính thuế như thế nào? , mức thuế khoán của em là bao nhiêu? thu nhập của cửa hàng em trên bao nhiêu thì phải tính thuế, tính bao nhiêu %?

    cảm ơn Luật Sư!

     

   • linhtaolao - 24/09/2015
    Re:Hỏi cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

    cửa hàng kinh doanh thiết bị khí nén, thiết bị điện, dụng cụ cơ khí.

    Doanh thu ấn định là 33.400.000đ  Thuế được tính như sau:

    Thuế GTGT : 33.400.000đ x 1% = 334.000đ

    Thuế TNCN : 33.400.000đ x 0.5% = 167.000đ

    Doanh thu 1 năm bằng và nhỏ hơn 100 triệu thì không tính thuế GTGT và TNCN.

    Theo Thông tư 96/ 2002/TT-BTC ,Môn bài của cửa hàng là bậc 1 ,mức thuế 1.000.000đ năm,nhưng kinh doanh từ tha1ng/2015 nên nộp nữa năm là 500.000đ

    PHỤ LỤC

    BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU
    (Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

    1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1%

    - Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).

    2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%

    - Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ;

    - Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, cho thuê tài sản và đồ dùng cá nhân khác;

    - Dịch vụ cho thuê kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;

    - Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

    - Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;

    - Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;

    - Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông;

    - Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

    - Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;

    - Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

    - Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

    - Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

    - Các dịch vụ khác;

    - Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).

    3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%

    - Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;

    - Khai thác, chế biến khoáng sản;

    - Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;

    - Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;

    - Dịch vụ ăn uống;

    - Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

    - Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).

    4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%

    - Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

    - Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

    - Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên.

    Thuế TNCN tính theo tỷ lệ sau :

    Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

    - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

    - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).

    - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

    - Hoạt động kinh doanh khác: 1%

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT