Menu

Hỏi đáp tại nạn giao thông

Đăng nhập

  Hỏi đáp tại nạn giao thông

  của Vyvanthu020383.com - 630 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • Vyvanthu020383.com - 01/04/2018
   Hỏi đáp tại nạn giao thông
   Thưa luật sư. Em tôi trong khi chạy xe máy ban đêm. do không quan sát được Phía trước nên tông phải xe máy điện của người khuyết tật. Xe em tôi hư phần đầu xe còn bên kia thì bị trầy bên mắt va hư phần đuôi .sau đó công an có xuống và nói hai bên Tự thoả thuận. Xe em tôi thì công an xã tạm giữ.rồi em tôi cùng gia đình bên đó xuống bệnh viện huyện để khám thì họ yêu cầu phải chụp CT nhưng bệnh viện không có nên họ tự Đi chỗ khác để làm. Em tôi không đi theo họ. Xin luật sư hãy tư vấn giúp. Cảm ơn
  • 1022

  1 phản hồi

  • thanhtungrcc - 02/04/2018
   Re: Hỏi đáp tại nạn giao thông

   Trong trường hợp có xảy ra tai nạn giao thông , việc xem xét đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm hình sụ trước pháp luật sẽ căn cứ vào yếu tố lỗi , bên nào có lỗi trong việc gây ra tai nạn thì bên dó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gây tai nạn của mình , 

   Trường hợp thứ nhất: Bạn không tuân thủ đúng quy định về Luật giao thông đường bộ 2008 Khi bạn không tuân thủ đúng quy định gây tại nạn giao thông, ngoài việc bị phạt theo Luật Giao thông đường bộ quy định thì bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại.

   Căn cứ theo Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

   “1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

   a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

   c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

   d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

   Như vậy, ngoài các khoản bồi thường liên quan đến chi phí khám chữa bệnh, bạn còn phải bồi thường về thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại cũng như những người chăm sóc người bị thiệt hại. Bên cạnh đó còn phải bù đắp tổn thất về tinh thần. Tuy nhiên mức bù đắp tổn thất tinh thần này sẽ do các bên thỏa thuận, không thỏa thuận được thì mức tối đa cho người bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Nếu bạn đã bồi thường đầy đủ và hợp lý cho quá trình điều trị của người bị thiệt hại mà người này vẫn có ý định đòi thêm tiền, bạn có thể đưa vấn đề này ra Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.

   Trường hợp thứ hai: Bạn tuân thủ đúng các quy định của Luật giao thông đường bộ 2008.

   Căn cứ vào Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

   “Điều 584: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

   1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

   2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

   3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

   Theo quy định trên, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại dựa vào yếu tố lỗi của chủ thể thực hiện hành vi vi phạm. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

   Vậy, nếu lỗi là của bên bị thiệt hại (người phụ nữ) thì bạn hoàn toàn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào kể cả về chi phí điều trị của người này.

   Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại:1900 6280; Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

   Website: http://luatsuhanoi.org; http://luatsutuvanluat.org.

  Hỏi tiếp

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT