Menu

hỏi về luật biển quốc tế

Đăng nhập

  hỏi về luật biển quốc tế

  của bichvanna - 5085 lượt xem
  • bichvanna - 20/06/2013
   hỏi về luật biển quốc tế

   cho biết sự khác nhau va giống nhau giữa luật biển quốc tê luật quốc tế về đối tượng điều chỉnh?

   xin nhờ các anh chị giúp em với a! em xin cảm ơn nhiều.

   • 6105

   1 phản hồi

   • vtsoti - 08/10/2015
    Re:hỏi về luật biển quốc tế

    Luật Quốc tế tương đương với Hệ thống Pháp Luật Việt Nam

    Còn Luật Biển Quốc tế tương đương với luật Đất Đai

    từ đó bạn có thể đưa ra chủ thể của 2 luật đó được

   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT