Menu

hỏi về luật đại cương

Đăng nhập

  hỏi về luật đại cương

  của daiti_nhok - 5365 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • daiti_nhok - 13/01/2011
   hỏi về luật đại cương

   Anh chị ơi, có vài nhận định và 1 bài tập em không biết trả lời, anh chị giúp em với, em sắp thi òi!!!

   I. Các nhận định sau là đúng hay sai? Tại sao?

   1) Chủ thể thực hiện 1 hành vi trái pháp luật có thể cấu thành cả vi phạm kỷ luật lẫn hình sự đối với hành vi đó.

   2) Vi phạm pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện hành động trái pháp luật.

   3) Chủ thể pháp luật sẽ không gánh chịu trách nhiệm pháp lý nếu chủ thể đó không vi phạm pháp luật.

   4) Pháp luật là hiện tượng xã hội vĩnh cửu bất biến.

   5) Quan hệ pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc.

   6) Sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể dựa vào quy định của pháp luật dể thực hiện hành vi của mình.

   7) Chủ thể quan hệ pháp luật phải có đầy đủ năng lực pháp luật.

   8) Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy tắc xử sự chung.

   9) Hành vi ở dạng hành động có thể làm phát sinh quan hệ pháp luật.

   10) Quy phạm pháp luật là loại quy phạm chỉ thể hiện ý chí nhà nước.

   II. Bài tập tình huống:

   Trung là SV năm 3. Do nhu cầu của việc học tập Trung đã mua máy tính của Lâm - 1 thanh niên ở gần xóm trọ với giá 2 triệu đồng. Sau đó Trung đi sửa chữa hết 1,5 triệu đồng. Một tháng sau, công an đã yêu cầu Trung giải trình về bộ máy vi tính đã mua của Lâm vì đây là tang vật của 1 vụ trộm cắp tài sản của Nhà nước.

   Theo bạn, sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?

    

  • 5851

  1 phản hồi

  • novapaul - 14/01/2011
   Tỉnh Huống Pháp Luật

   Chào các anh chị em có vài thắc mắc, nhờ anh chị giải đáp .....em cảm ơn nhìu !!!!!
   Câu 1:
   Tại sao nói lỗi là yếu tố bắc buộc trong cấu thành vi pham pháp luật ?cho ví dụ minh họa

   Câu 2:
   A.Lấy một ví dụ thực tế về quan hệ pháp luật và phân tích các yếu tố cấu thành trong quan hệ pháp luật đó ?

   B. NHỮNG NHẬN ĐỊNH DƯỚI ĐÂY LÀ ĐÚNG HAY SAI VÌ SAO???

   1/ Chủ thể thực hiện một hành vi trái pháp luật có thế cấu thành cả vi phạm kĩ luật lẩn hình sự đối với hành vi đó 

   2/ Vi phạm pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện hành động trái pháp luật 

   3/ Chủ thể pháp luật sẽ không gánh chịu trách nhiệm pháp lý nếu chủ thể đó vi phạm pháp luật.

   4/ Pháp luật là hiện tượng xã hội vỉnh cửu, bất biến.

   5/ Quan hệ pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc.

   6/ Sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể dựa vào quy định của pháp luật để thực hiện hành vi của mình .

   7/ Chủ thể quan hệ pháp luật phải có đầy đủ năng lực pháp luật.

   8/ Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy tắc xử xự chung.

   9/ Hành vi ở dạng hành động có thể làm phát sinh quan hệ pháp luật.

   10/ Quy pham pháp luật là loại quy phạm chỉ thể hiện ý chí nhà nước

   Câu 3:
   Trung là sinh viên năm 3 , do nhu cầu của việc học tập . Trung đã mua máy tính của Lâm,một thanh niên ở gần xóm trọ với giá 2 triệu đồng. Sau đó Trung đi sửa chữa hết 1.5 triệu đồng.

   Một tháng sau công an phường yêu cầu Trung giải trình về bộ máy vi tính đã mua của Lâm,vì đây là tang vật của một vụ trộm cấp tài sản nhà nước .

   Theo anh chị sẽ giải quyết tình huống trên như thế nào ?????

  Phản hồi

  Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT