Menu

Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Đăng nhập

  Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  của tothin114 - 11636 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • tothin114 - 30/03/2018
   Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

   e chào Luật sư ạ. Luật sư cho e một vấn đề sau. Đơn vị e là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động ạ. Năm 2018, đơn vị được giao biên chế 11 người, hiện nay đơn vị có 8 người (trước đây đủ 11 người nhưng đã nghỉ hưu và chuyển công tác). Vậy đơn vị cói thể lấy nguồn ngân sách ra để ký thêm 2 hợp đồng và trả lương cho 2 hợp đồng từ nguồn ngân sách cấp hàng năm ấy không ạ?

   • 25192

   5 phản hồi

   • thanhtungrcc - 30/03/2018
    Re: Hợp đồng đơn vị hành chính sự nghiệp

    Cơ chế tự chủ về nhân sự, trong đó có việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác được quy định tại Điều 7 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP: 1. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ.

    Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân 05 năm trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định (đối với các đơn vị sự nghiệp công mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm thì tính bình quân cả quá trình hoạt động).

    2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

    Về chế độ hợp đồng lao động (trong đó có chế độ tiền lương) đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

    Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại: 0913 586 658

    Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

    Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   • hvquyen1 - 01/04/2018
    Re:Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

    Nói tóm lại là đơn vị bạn được quyền ký hợp đồng lao động vào những vị trí việc làm đang trống người đó và trả lương bằng nguồn ngân sách được cấp cho đến khi nào tuyển dụng được viên chức mới thì thôi. Hợp đồng lao động này còn được gọi là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.

   • anhhunguyen - 07/08/2018
    Re: Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

    Nếu ký hợp đồng làm các công việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ thì được còn nếu làm công tác chuyên môn thì không vì theo Khoản 6 Công văn 2843/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ thì không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính

    hanguyent1112@gmail.com

   • linhtrang123456 - 13/09/2018
    Re:Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

    Việc đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng này là vẫn được nhé (ký hợp đồng lao động trong định biên). Việc chi trả lương áp dụng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

    “Điều 2. Đối tượng áp dụng

    Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này bao gồm:


     

    4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm:

    b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;”

     

   • tienns82 - 03/04/2020
    Re:Hợp đồng biên chế trong đơn vị hành chính sự nghiệp

    Theo quy định, không được ký kết hợp đồng lao động vào làm công việc chuyên môn. Ở chổ em Sở Nội vụ ra văn bản như thế, yêu cầu các ĐV SNCL đăng ký tuyển dụng với các vị trí chuyên môn còn thiếu.

    Tuy nhiên nhiều đơn vị số lương biên chế thấp nhưng việc nhiều, thành ra cũng ký hợp đồng lao động.

     

   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT