Menu

Hợp đồng giao khoán nhân công

Đăng nhập

  Hợp đồng giao khoán nhân công

  của hungsinco - 9394 lượt xem
  • hungsinco - 18/06/2011
   Hợp đồng giao khoán nhân công
   Đơn vị tôi đang dự định thuê nhân công thi công một hạng mục công trình. Dự định sẽ ký hợp đồng giao khoán với một ông tổ trưởng (kèm theo hợp đồng là giấy ủy quyền cho của các cá nhân trong tổ cho tổ trưởng đứng ra ký hợp đồng), hàng tháng trên cơ sở khối lượng thực hiện, đơn giá hợp đồng, bảng chấm công đơn vị tôi sẽ lập bảng lương cho từng các nhân trong tổ và trả lương theo bảng lương.
   Xin hỏi luật sư:
   1) Đơn vị tôi có cần yêu cầu ông tổ trưởng mang hợp đồng làm khoán, biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị ...ra chi cục thuế mua hóa đơn nộp cho đơn vị tôi để phục vụ công tác hạnh toán ko?
    
   • 10312

   1 phản hồi

   • mongtho83 - 22/11/2018
    Re:Hợp đồng giao khoán nhân công
    Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:
    -      Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của hằng năm, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.
    -      Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
    -      Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT