Menu

Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật

Đăng nhập

  Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật

  của ChuTuocLS - 1976 lượt xem
  Tạo chủ đề thảo luận
  • ChuTuocLS - 23/05/2020
   Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật

   Sau đây là cách ghi Số và Ký hiệu trong các văn bản đúng chuẩn mà mọi người cần biết:

   1. Số:

   Từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng; sau từ “Số” có dấu hai chấm (:); với những số nhỏ hơn 10 phải ghi thêm số 0 phía trước.

   - Số của văn bản là số thứ tự văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành trong một năm được đăng ký tại Văn thư cơ quan theo quy định. Số của văn bản được ghi bằng chữ số Ả Rập.
    
   Trường hợp các Hội đồng, Ban, Tổ của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức tư vấn) được ghi là “cơ quan ban hành văn bản” và được sử dụng con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức để ban hành văn bản thì phải lấy hệ thống số riêng.
    
   Số trang văn bản: Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.
    
   2. Ký hiệu:
    
   Ký hiệu của văn bản được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng. Giữa số và ký hiệu văn bản có dấu gạch chéo (/), giữa các nhóm chữ viết tắt trong ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-), không cách chữ.
    
   Ký hiệu của văn bản bao gồm chữ viết tắt tên loại văn bản và chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản. Đối với công văn, ký hiệu bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.
    
   Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mỗi cơ quan, tổ chức hoặc lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định cụ thể, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu.
    
   Ví dụ cách ghi số và ký hiệu trong văn bản: 
    
   Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BNV-VP; Số: 12/UBND-VX
    
   Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020 
   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019
    
   Số trang: 2, 7, 13
    
   Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật, 30/2020/nd-cp
    
    
    

    

   • 7305

   2 phản hồi

   • hhngoc_anh - 23/05/2020
    Re:Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật

    Nắm vững các nguyên tắc ghi số và ký hiệu văn bản hỗ trợ rất lớn nhân viên làm công tác soạn thảo văn bản, trong các công việc cụ thể sau: soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản.

    Hiện nay, cũng xuất hiện rất nhiều lỗi sai trong việc ghi số và ký hiệu văn bản tuy không làm ảnh hướng lớn đến nội dung điều chỉnh cốt lõi của văn bản, nhưng cũng thể hiện năng lực nghiệp vụ của người phụ trách công tác văn bản.

    Đồng thời, tình trạng này cũng sẽ dẫn tới sự tùy tiện trong quá trình xây dựng, soạn thảo, sự thiếu đồng bộ, ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý.

    ChuTuocLS cảm ơn hhngoc_anh vì bài viết hữu ích
   • maithithuyvan97 - 23/05/2020
    Re:Hướng dẫn cách ghi Số và Ký hiệu trong văn bản đúng chuẩn quy định pháp luật

    Mình thấy các hình thức, thể thức trình bày 1 văn bản đều đã được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn và pháp luật quy định rõ về điều đó. Quy định này giúp cho các cơ quan tổ chức làm việc khá dễ dàng và nhanh trong việc soạn thảo các loại văn bản hành chính. 

    ChuTuocLS cảm ơn maithithuyvan97 vì bài viết hữu ích
   Phản hồi

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT