Menu

Khai sinh cho bé khi mẹ mới 16 tuổi

Đăng nhập

  Khai sinh cho bé khi mẹ mới 16 tuổi

  của bengoctuyet - 20925 lượt xem
  Tạo chủ đề hỏi Luật sư
  • bengoctuyet - 25/11/2013
   Khai sinh cho bé khi mẹ mới 16 tuổi

   Xin chào Thư viện pháp luật !

   Tôi có 01 thắc mắc nhờ TVPL giải đáp giúp. Nơi địa phương tôi cư trú có 1 bé gái sinh năm 1997, bé gái này quan hệ với bạn trai và kết quả có thai và vừa sinh em bé trai được khoảng 1 tháng. Gia đình cô bé này đến UBND phường xin làm thủ tục khai sinh cho đứa con của cô bé. UBND phường từ chối vì người mẹ vẫn chưa đủ tuổi (16t) . Cha của cô bé tức là ông ngoại yêu cầu UBND phường lập khai sinh cho đứa trẻ để đứa trẻ được hưởng đầy đủ quyền lợi như những đứa trẻ bình thường khác vì nếu đợi đến khi người mẹ trẻ đủ tuổi thì em bé không có khai sinh cũng không có BHYT, không được nhập khẩu.

   Như vậy UBND phường từ chối thực hiện yêu cầu này của người dân là đúng hay sai và căn cứ pháp lý nào cho việc từ chối này. Nếu đứa trẻ không được làm khai sinh vậy những quyền lợi của đứa trẻ mới sinh được giải quyết như thế nào.

   xin chân thành cảm ơn TVPL.

   • 30782

   12 phản hồi

   • Ls.Nguyenthihuong - 26/11/2013
    Re: khai sinh cho bé khi mẹ mới 16 tuổi

    Chào bạn,

    Đối với tình huống bạn nêu ra tôi trả lời như sau:

    Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh không phụ thuộc vào độ tuổi của cha, mẹ đứa trẻ, không có văn bản nào quy định giới hạn độ tuổi của người mẹ. Như vậy, việc UBND phường từ chối đăng ký khai sinh cho cháu bé với lý do mẹ cháu bé chưa đủ 16 tuổi là không có căn cứ pháp lý. Để đảm bảo quyền lợi cho mẹ con cháu bé thì gia đình có thể kiến nghị lên UBND phường và UBND quận huyện nơi đăng ký thường trú để yêu cầu giải quyết vụ việc, đăng ký khai sinh cho cháu bé.

    Dưới đây là thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.

    ĐĂNG KÝ KHAI SINH

    1.         Thẩm quyền (Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)

    • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.
    • Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.
    • Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

    2.         Thời hạn và trách nhiệm khai sinh (Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)

    Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

    3.         Thủ tục đăng ký khai sinh (Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, mục 4 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)

     3.1      Hồ sơ

    * Giấy tờ phải nộp:

    • Tờ khai theo mẫu  (Phụ lục 1 Kèm theo Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch)
    • Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế (bệnh viện, trạm y tế, nhà hộ sinh…) nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng:

    +    Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng).

    +    Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

    * Giấy tờ phải xuất trình:

    • Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

    3.2.      Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

    4.         Khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi (Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP)

    4.1.      Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

    Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các đồ vật khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, một bản giao cho người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

    4.2.      Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

    4.3.      Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; nếu không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “trẻ bị bỏ rơi”. Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi; trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “cha, mẹ nuôi”; nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm hiểu.

    4.4.      Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi không phải là trẻ sơ sinh, thì việc lập biên bản và thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ em cũng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Khi đăng ký khai sinh, những nội dung liên quan đến khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ; nếu trẻ không nhớ được, thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định năm sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 của năm đó; họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam; những nội dung không xác định được thì để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi".

    5. Căn cứ

    • Luật Hôn nhân gia đình năm 2000;
    • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch;
    • Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về Hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
    • Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;
    • Thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

    Trân trọng!

     

     

    CÔNG TY LUẬT CILAW

    Giám đốc: Luật sư Nguyễn Thị Hướng

    Mobile: + 84 974 461 998 - + 84 869 008 039

    Email: huongnt.law@gmail.com

    Website: http://cilaw.vn/

    Lầu 2 C5 số 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, quận 1, HCM

   • bengoctuyet - 26/11/2013
    Re: khai sinh cho bé khi mẹ mới 16 tuổi

    cảm ơn luật sư rất nhiều

   • Pevi258 - 13/04/2015
    Không đủ tuổi có làm giấy khai sinh cho e bé được không
    Thưa luật sư e năm nay 16t e còn 1 tuần nữa là sanh nhưng e chưa đủ tuổi làm giấy chứng minh thì việc đi sanh e bé có khó dễ hay không và có làm được giấy khai sinh cho con không khi e và ck chưa làm giấy kết hôn Xin luật sư tư vấn cho e được biết rỏ . E cám ơn nhiều
   • LS_ThaiHung - 14/04/2015
    Re: Không đủ tuổi có làm giấy khai sinh cho e bé được không

    nếu con dưới 16 tuổi mà sinh con thì khả năng chồng con sẽ bị khởi tố về tội giao cấu với trẻ em khi làm thủ khai sinh cho con.

    LS Nguyễn Đình Thái Hùng

    Email: luatsuthaihung@gmail.com

    Website: http://Vplsthaihung.com

    Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

    Điện thoại 0903.017977

   • Pevi258 - 20/04/2015
    Làm giấy khai sanh cho con khi mới 16 tuổi
    Dạ thưa luật sư e ngày 21/4/1998 như vậy e có đủ tuổi chưa ạ . Vậy chồng e có bị tố cáo không ah
   • Cuonglawyer - 20/04/2015
    Re: Làm giấy khai sanh cho con khi mới 16 tuổi

    Chào bạn!

    Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bạn như sau:

    Theo quy định pháp luật thì phụ nữ có quyền sinh còn, có quyền khai sinh cho con mà không cần phải báo tên cha của cháu bé. Vì vậy, nếu bạn mới 16 tuổi mà có con thì bạn vẫn có quyền làm giấy khai sinh theo quy định pháp luật.

    Thời điểm bạn quan hệ tình dục khi chưa đủ 16 tuổi mà người đàn ông đó đã đủ 18 tuổi thì người đó sẽ bị xử lý về tội giao cấu với trẻ em. Nếu thời điểm thực hiện hành vi đó một cách tự nguyện mà người đàn ông cũng chưa đủ 18 tuổi thì người này không bị xử lý hình sự.

    Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

    Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

    - Điện thoại/Fax:0437.327.407

    -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

    - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

    I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

    Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

    1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

    2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

    3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

    4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

    5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

    II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

    1. Hình thức tư vấn miễn phí:

    Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

    - Điện thoại: 0977.999.896

    - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

    - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

    - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

    - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

    2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

    III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

    Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

    Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   • Pevi258 - 21/04/2015
    Làm giấy khai sanh cho con khi mới 16
    Dạ e với chồng quan hệ lúc năm vừa r là năm nay sinh cháu ra . Tính theo ngày sinh thì chồng e không bị kết tội đúng không ạ . Vậy e có thể làm giấy khai sinh cho con e khi e không có giấy chứng minh và giấy đăng ký kết hôn được không ạ . Cho e hỏi e đủ tuổi làm giấy cm nhưng gd không cho e mượn hộ khẩu làm giấy cm v e có thể đến phường hay ở đâu đe xin can thiệp vào giúp e có giấy toè tuỳ thân ạ.
   • LS_ThaiHung - 01/05/2015
    Re: Làm giấy khai sanh cho con khi mới 16

    căn cứ quy định pháp luật hiện hành thì dù người mẹ dưới 16 tuổi UBND phường vẫn phải làm khai sinh cho bé. Tuy nhiên người mẹ nên đi làm giấy CMND, Do con còn nhỏ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên không thể làm giấy ĐKKH.

    LS Nguyễn Đình Thái Hùng

    Email: luatsuthaihung@gmail.com

    Website: http://Vplsthaihung.com

    Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

    Điện thoại 0903.017977

    ThanhLongLS cảm ơn LS_ThaiHung vì bài viết hữu ích
   • Beanh2011 - 14/06/2020
    Trả lời giúp e ạ

    Cho e hỏi là nay e 16t và mới sanh được 1 bé được 4th. Ck thì 23t . Bé đã bị trễ làm giấy khai sinh 4th và e thì chưa đủ tuổi. Vậy em có thể làm giấy khai sinh cho con mà chưa đủ tuổi đkkh không??. Và co duong hưởng quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi về trê em không

    ThanhLongLS cảm ơn Beanh2011 vì bài viết hữu ích
   • LuatsuPhamThanhHuu - 14/06/2020
    Re: Trả loi giup e ak

    Chào bạn,

    Trường hợp này bạn vẫn được quyền làm giấy khai sinh cho con bạn, bạn lên tư pháp cấp xã/phường họ sẽ hướng dẫn thủ tục chi tiết cho bạn.

    Con bạn được hưởng mọi quyền lợi như những đứa trẻ bình thường khác.

    Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

    Email: LuatSuPhamThanhHuu@gmail.com

    ThanhLongLS cảm ơn LuatsuPhamThanhHuu vì bài viết hữu ích
   • Luuvuha3001 - 23/07/2020
    Luật hôn nhân

    Cho em hỏi vợ em mang bầu khi 16+ còn 3 tháng là vợ em đủ 17 khi đó em 19+ thì khi sanh con ra có làm giấy khai sanh cho con em đc không ạ và em có đi tù không ạ

    ThanhLongLS cảm ơn Luuvuha3001 vì bài viết hữu ích
   • LuatsuPhamThanhHuu - 24/07/2020
    Re: Luật hôn nhân

    Chào bạn,

    Trường hợp này vẫn làm khai sinh cho con bạn như bình thường; tuy nhiên, bạn chưa đủ tuổi kết hôn nên muốn trong giấy khai sinh có tên cha thì phải làm thủ tục nhận cha cho con.

    Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

    Email: LuatSuPhamThanhHuu@gmail.com

    ThanhLongLS cảm ơn LuatsuPhamThanhHuu vì bài viết hữu ích
   Hỏi tiếp

   Bản quyền © 2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT